ZGŁOSZENIA

ZASADY REZERWACJI I ROZLICZEŃ

Aby zarezerwować miejsce na kursie, należy skontaktować się z nami telefonicznie
22 651-90-35,
(10.00-18.00), SMSem na 501 015 115 lub mailem na biuro@anw.pl.
Po potwierdzeniu dostępności miejsc należy niezwłocznie odesłać wypełniony druk zgłoszenia i wpłacić zadatek: 100 zł (na kursie motorowodnym, radiooperatorów lub specjalistycznym)
lub 400 zł (na kursie żeglarskim na Żeglarza lub JSM).
Resztę należy uiścić do dnia rozpoczęcia kursu teoretycznego (do 14 dni przed manewrówką)

Należność za szkolenia można wpłacać gotówką w biurze i na zajęciach albo na konto
w mBanku o numerze 80 1140 2004 0000 3702 7519 0684.

Zadatek za rejs lub obóz okreslony jest w warunkach organizaotra imprezy i wpłaca się go przy podpisaniu umowy, a reszta należności najpóźniej na miesiąc przed imprezą. Brak dopłaty w tych terminach może być uznany przez organizatora za rezygnację z imprezy. Wpłat za rejsy i obozy nalezy dokonywać bezpośrednio na konto podane w umowie-zgłoszeniu na imprezę.

W ceny imprez nie wliczono opłat za dojazdy (chyba że są w ofercie), egzamin i patent.
W ceny kursów nie wliczono wyżywienia i noclegów (chyba że są w ofercie danej imprezy).

W ceny rejsów morskich i rejsów śródlądowych dla dorosłych nie wliczono składki na wyżywienie, paliwo, opłaty portowe i administracyjne zbieranej od uczestników przy zaokrętowaniu
w wysokości po 60-100 PLN lub 15-25 EUR za każdy dzień lub w walucie kraju, w którym się rozpoczyna, lub przez który ma przepłynąć dany rejs
i
rozliczanej z załogą przez kapitana lub prowadzącego finanse rejsu II oficera na koniec rejsu.

  Podane w poniższej tabeli rabaty dotyczą imprez zorganizowanych przez AN (nie dotyczą dojazdów i zrzutek na rejsach) i mogą się sumować. Na pozostałych imprezach nieorganizowanych bezpośrednio przez AN, mogą mieć zastosowanie tylko niektóre z tych rabatów w zakresie podanym bezpośrednio w ofercie danej imprezy lub uzgodnionym pisemnie z biurem AN.

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się
I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy


MOŻLIWE SPOSOBY REZERWACJI MIEJSC:

 1. Telefoniczny (10.00-18.00) +48 22 651 90 35 (tylko wstępnie - trzeba potwierdzić mailem)

 2. SMS-em - pod nr +48 501 015 115 (tylko wstępnie - trzeba potwierdzić mailem)

 3. E-mailem
  - pytania i zgłoszenia: biuro@anw.pl,   biuro.anw@gmail.com
  - nietypowe sprawy: info@anw.pl
   
 4. Facebook - ACADEMIA NAUTICA

 5. Skype - anbiuro

 6. Osobisty - w sprawie szkoleń w biurze obsługi w Warszawie ul. Lindleya 16, lokal 317 IIIp
  (w centrum przy południowej stronie Alei Jerozolimskich, wejście od Placu Starynkiewicza ). Obecnie w razie ograniczeń przeciwkowidowych biuro czasem jest zamknięte a obsluga klientów odbywa się wówczas zdalnie w godzinach 10.00-18.00. Warto więc wcześniej zadzwonić i sprawdzić czy biuro aktualnie jest czynne.

 7. Listowny - Academia Nautica Sp. z o.o. , 02-797 Warszawa ul. Klimczaka 1 (nowa siedziba firmy w Wilanowie koło pałacu) 1. z banku zagranicznego nr IBAN: PL
  lub nr SWIFT (BIC):
  BPKOPLPW