KURSY NA LICENCJĘ NA HOLOWANIE

Licencje na holowanie narciarza itp oraz obiektów latających to dokumenty
wymagane w Polsce od osób holujących niezależnie od patentu motorowodnego.

Mogą je zdobywać pełnoletni posiadacze patentu Sternika Motorowodnego.
Na każde szkolenie składa się obowiązkowy dwu godzinny wykład
oraz krótka manewrówka na Zalewie Zegrzyńskim w Zegrzu Południowym ul. Warszawska 53.
Uczestnicy nie tylko ćwiczą na pokładzie motorówki, ale chętni mogą być też holowani.
Kursy holowania narciarza odbywają się w podanych poniżej terminach oraz na zamówienie.
Egzamin końcowy odbywa się zazwyczaj na zakończenie szkolenia w niedzielę
i przeprowadza go nasza firma na podstawie upoważnienia Ministra Sportu.
Opłata za egzamin wynosi 250 zł a za patent 50 zł.
Osoby uczące się w wieku do 26 lat mają 50% zniżki w tych opłatach.
Termin manewrówki może ulec zmianie w razie warunków niesprzyjających pływaniu.

KURSY NA LICENCJĘ NA HOLOWANIE NARCIARZA I OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH 2024

nr
kursu

dzień
tygodnia
terminy co miesiąc w Zegrzu Południowym
miejsce
wykładów i
egzaminu
cena 
wykład 2h od godz.10
i manewrówka 1h
egzamin 1h
od godz. 14
normalna ulgowa uwagi
 lhn5  niedziela  niedziela 19 maja 2024  Zegrze Pd. 470 zł 420 zł  
lhn6 niedziela niedziela 16 czerwca 2024 Zegrze Pd. 420 zł 370 zł
lhn7 niedziela

niedziela 21 lipca 2024

Zegrze Pd. 470 zł 420 zł  
lhn8 niedziela niedziela 25 sierpnia 2024
Zegrze Pd. 470 zł 420 zł  
lhn9 niedziela niedziela 8 września 2024 Zegrze Pd. 490 zł 440 zł  

  
przygotowanie do startukoniec ślizgu

 

 

 

Zegrze plywania i wykladyPolskie patenty motorowodne - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460

PATENT

NOWE WYMAGANIA 

NOWE UPRAWNIENIA  

Sternik Motorowodny

Ukończone 14 lat i zdany egzamin, na którym należy okazać dowód tożsamości, a niepełnoletni zgodę rodziców. Osoby korzystające ze zniżek muszą też okazać ważną legitymację studencką lub szkolną.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą prowadzić jachty z silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech).

Motorowodny Sternik Morski

(dawniej
Starszy Sternik Motorowodny)

Ukończone 18 lat, staż morski 200 godzin w minimum 2 rejsach i zdany egzamin na którym należy okazać dowód tożsamości. Staż dokumentuje się opiniami z rejsów, kartami rejsów lub oświadczeniami własnymi potwierzonymi przez armatora jachtu.
Prowadzenie na śródlądziu łodzi motorowych bez ograniczeń, a na morzu jachtów o długości do 18 m

Kapitan Motorowodny

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na statku powyżej 20m oraz 1 rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).

Prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent, aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW o wystawienie nowego patentu.

  

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy