kurs na patent INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

 (z możliwością odpracowania połowy ceny kursu w AN)
 
MIESZKAŃCY MAZOWSZA, MOGĄ ZAPŁACIĆ PRZED KURSEM 50% CENY
A RESZTĘ ODPRACOWAĆ PÓŹNIEJ PRZY STAWCE 200 ZŁ DZIENNIE.

ABSOLWENCI KURSU MOGĄ NA ŻYCZENIE OTRZYMAĆ CERTYFIKAT INSTRUKTORA SPORTU UPOWAŻNIAJĄCY DO EGZAMINOWANIA NA PATENTY ŻEGLARSKIE

CENA KURSU OBEJMUJE TEŻ MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO UCZESTNICTWA
W KURSIE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO W WARSZAWIE LUB ZEGRZU.


kursy na Instruktora Żeglarstwa PZŻ w sezonie 2023
nr kursu termin kursu,
organizacja
miejsce, akwen cena
normalna

ulgowa AN

ośrodek
OZŻ
uwagi
3/IŻ/2023 14-23.04.2023
codzienny
Kraków-Cholerzyn,
32
-060 Liszki,
Cholerzyn 361
Zalew Kryspinowski
2400 zł
NYC

4/IŻ/2023 05-15.10.2023
codzienny
 
Kraków-Cholerzyn,
32
-060 Liszki,
Cholerzyn 361
Zalew Kryspinowski
2400 zł
NYC


Cena szkoleń w Krakowie obejmuje nocleg w przyczepie holenderskiej.
Za dopłatą można korzystać z pobliskich hosteli w cenie ok 40zł/noc.

Uczestnicy szkoleń w Zegrzu mogą nieodpłatnie nocować na jachcie.

Egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną PZŻ odbywa się ostatniego dnia kursu,
chyba że przepisy przeciwcovidowe wymuszą inne rozwiązanie.
Opłaty za dojazd, wyżywienie, egzamin i patent nie są wliczone w cenę kursu


ORGANIZATOREM KURSÓW JEST PZŻ / OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI / NYC

WYMAGANIA

Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:
1) ukończyła 21 lat,

2) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub uzyskany nie później niż
w poprzednim sezonie żeglarskim stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,

3) posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,

4) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,

5) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych
opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej
jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym
wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych
do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy

.

patenty Instruktorów żeglarstwa  PZŻ

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Nauczyciel Żeglowania

Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, patent co najmniej Żeglarza Jachtowego. Ponadto obowiązkowe zaliczenie z wiedzy i umiejętności na poziomie Żeglarza i umiejętność pływania potwierdzona np oświadczeniem własnym

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego do posiadanego stopnia włącznie.

Instruktor Żeglarstwa

Ukończone 18 lat, patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa,  pozytywna opinia KWŻ z 3 kursów zgłoszonych do OZŻ o łącznym wymiarze  minimum 30 dni, w tym 1 codzienny minimum 6 dni. Patent minimum Jachtowego Sternika Morskiego i Sternika Motorowodnego

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego jako KWŻ, potwierdzanie uczestnikom odbycia kursów, wystawianie opinii kadrze, członkostwo i przewodniczenie Komisjom Egzaminacyjnym