INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

 (z możliwością odpracowania połowy ceny kursu w AN)
 

Polecane kursy na Instruktora Żeglarstwa PZŻ  2020 - 2021
nr
kursu
termin kursu
miejsce, akwen
rodzaj kursu
cena
kursu
uwagi
4/IŻ/2020 02-16.10.2020
Zegrze, Zalew Zegrzyński
codzienny
1400 zł WMOZŻ
2/IŻ/2020 07-16.10.2020
Kraków, Zalew Kryspinowski
codzienny 1600 zł POZŻ
1/IŻ/2021 24.03- 01.04.2021. Egzamin 15.05.2021
Kraków, Zalew Kryspinowski
codzienny 1800 zł POZŻ
2/IŻ/2021 07.04- 15.04.2021 . Egzamin 16.04.2021
Kraków, Zalew Kryspinowski
codzienny 1800 zł POZŻ
3/IŻ/2021 21.04- 29.04.2021 . Egzamin 30.04.2021
Kraków, Zalew Kryspinowski
codzienny 1800 zł POZŻ
5/IŻ/2021 05.05 10.06.2021
Zegrze, Jezioro Zegrzyńskie

mieszany 1500 zł
WMOZŻ
4/IŻ/2021 06.10- 15.10.2021
Kraków, Zalew Kryspinowski
codzienny 1800 zł POZŻ
7/IŻ/2021  18.10 10.11.2021
Warszawa, Zegrze, Jezioro Zegrzyńskie
mieszany 1500 zł WMOZŻ


Egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną PZŻ odbywa się ostatniego dnia kursu, chyba że przepisy przeciwcovidowe wymuszą inne rozwiązanie.


PRZY ZGŁOSZENIU NA KURS U NAS JEST MOZLIWOŚĆ DODATKOWO ODBYCIA W CENIE KURSU SZKOLENIA NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO.


ORGANIZATOREM KURSÓW JEST PZŻ / OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKIRABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy

 

patenty Instruktorów żeglarstwa  PZŻ

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Nauczyciel Żeglowania

Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, patent co najmniej Żeglarza Jachtowego. Ponadto obowiązkowe zaliczenie z wiedzy i umiejętności na poziomie Żeglarza.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego do posiadanego stopnia włącznie.

Instruktor Żeglarstwa

Ukończone 18 lat, patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa,  pozytywna opinia KWŻ z 3 kursów o łącznym wymiarze  minimum 30 dni, w tym 1 codzienny minimum 12 dni. Patent minimum Jachtowego Sternika Morskiego lub Sternika Jachtowego i Sternika Motorowodnego zdobyty do dnia egzaminu.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego jako KWŻ, potwierdzanie uczestnikom odbycia kursów, wystawianie opinii kadrze, członkostwo i przewodniczenie Komisjom Egzaminacyjnym