INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

 (z możliwością odpracowania połowy ceny kursu w AN)
 

Terminy kursów na Instruktora Żeglarstwa PZŻ w sezonie 2020
nr
kursu
termin kursu  rodzaj kursu
cena
kursu
uwagi
1/IŻ/20 13 - 21 lipca 2020
Kraków, Zalew Kryspinowski
codzienny 1600 zł POZŻ
4/IŻ/20 2 - 16 października 2020
Zegrze, Zalew Zegrzyński
codzienny
1400 zł WMOZŻ
2/IŻ/20 7 - 16 października 2020
Kraków, Zalew Kryspinowski
codzienny 1600 zł POZŻ


W ostatni weekend kursu odbywa się egzamin nie wliczony w cenę imprezy.

ORGANIZATOREM KURSU JEST OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
PRZY ZGŁOSZENIU NA KURS ZA NASZYM POSREDNICTWEM JEST MOZLIWOŚĆ DODATKOWO UZYSKANIA PATENTU INSTRUKTORA ISSA ORAZ ODBYCIA W CENIE KURSU SZKOLENIA NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO.RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy

 

patenty Instruktorów żeglarstwa  PZŻ

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Nauczyciel Żeglowania

Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, patent co najmniej Żeglarza Jachtowego. Ponadto obowiązkowe zaliczenie z wiedzy i umiejętności na poziomie Żeglarza.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego do posiadanego stopnia włącznie.

Instruktor Żeglarstwa

Ukończone 18 lat, patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa,  pozytywna opinia KWŻ z 3 kursów o łącznym wymiarze  minimum 30 dni, w tym 1 codzienny minimum 12 dni. Patent minimum Jachtowego Sternika Morskiego lub Sternika Jachtowego i Sternika Motorowodnego zdobyty do dnia egzaminu.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego jako KWŻ, potwierdzanie uczestnikom odbycia kursów, wystawianie opinii kadrze, członkostwo i przewodniczenie Komisjom Egzaminacyjnym