KURSY RADIOOPERATORÓW JACHTOWYCH SRC

W składzie załogi każdego jachtu mającego na pokładzie zarejestrowaną "UKF-kę", czyli radiostację VHF pracującą w tzw "pasmie morskim" (czyli każdego jachtu morskiego) musi znajdować się osoba mająca uprawnienia do jej obsługi, niezbędne żeglarzom planującym prowadzić rejsy morskie.
Nie chodzi tu tylko o "kwit", zresztą za granicą sprawdzany częściej niż patenty żeglarskie (na przykład w Chorwacji). By umiejętnie poruszać się w eterze warto odbyć ten kurs, poznać zasady poprawnej obsługi sprzętu, skomplikowane procedury, listę i przeznaczenie kanałów, słownictwo itp...
Na polskich jachtach komercyjnych obowiązkowy jest system GMDSS a posiadacze uprawnień VHF pragnący prowadzić jachty weń wyposażone muszą rozszerzyć posiadane uprawnienia do SRC.

Terminy kursów i egzaminów SRC (VHF+GMDSS) w sezonie 2019
nr
kursu
termin kursu data egzaminu w Warszawie
(przy egzaminie po 14 dniach od kursu dokumenty
można złozyć w naszym biurze pierwszego dnia kursu)
cena
kursu
uwagi
src100 2 - 3 lutego 2019 sobota 23 lutego 2019 od 10.00
  Warszawa
src101 2 - 3 marca 2019 sobota 23 marca 2019 od 10.00   Radom
src102 9 - 10 marca 2019 sobota 23 marca 2019 od 10.00
 
Warszawa
src103 6 - 7 kwietnia 2019 13 kwietnia od 10.00 (po tygodniu)
 
Warszawa
src104 11 - 12 maja 2019 czwartek 23 maja 2019 od 18.00

Warszawa
src105 23 - 24 listopada 2019 sobota 7 grudnia 2019 od 10.00
340zł  Warszawa


Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) odbywają się w Warszawie
. Kursy organizowane są w weekendy. W sobotę są wykłady (09.00-19.00, przerwa na obiad ok 13.00-14.00).  W niedzielę są ćwiczenia na sprzęcie oraz omówienie testów egzaminacyjnych, które odbywają się w mniejszych grupach. Ćwiczenia odbywają się na prawdziwych nowoczesnych radiotelefonach z DSC typu ICOM M421 zmodyfikowanych na potrzeby szkoleniowe (ograniczona emisja sygnału).
Jako jedyny w Polsce ośrodek żeglarski zapewniamy uczestnikom szeroki dostęp do nich
(1 radiostacja stacjonarna na parę uczestników) i nie stosujemy w trakcie szkolenia tzw "symulatorów radiostacji" (czyli programów na laptopach udających radiostacje), gdyż nie pozwalają się one zapoznać z realiami obsługi sprzętu radiowego. Niemniej na życzenie możemy chętnym zapewnić możliwość zapoznania się również z nimi.
Zapewniamy wysokokwalifikowanych wykładowców o dużym doświadczeniu.


   Egzaminy w języku polskim odbywają się w Warszawie w soboty tydzień lub dwa po kursie , przed Komisją Egzaminacyjną na morskie uprawnienia radiooperatorów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wszyscy uczestnicy kursu mogą uczestniczyć w dowolnym terminie egzaminu, przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie wniosku egzaminacyjnego ponad 14 dni przed egzaminem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 04.11.2008 (Dz.U. nr  206, poz. 1290).
   Warunki dopuszczenia do egzaminu: ukończone 15 lat i złożenie najpóźniej na 14 dni przed egzaminem do UKE lub biura AN wypełnionego wniosku egzaminacyjnego, dwóch jednakowych zdjęć o wymiarach 3,5x4,5cm oraz dowodu wpłacenia na konto UKE opłaty 125 zł za egzamin i świadectwo (nie jest wliczona w cenę kursu). Chętnym AN może wykonać zdjęcia w naszym biurze lub wydrukować przesłane mailem (nieopłatnie) i ewentualnie przekazać opłatę do UKE.
 

Obowiązujące uprawnienia radiooperatorów dla żeglarzy od 2009r
(Dz.U. nr  206/2008, poz. 1290).

DOKUMENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF w żegludze śródlądowej lub morskiej

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 80zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Uprawnia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Od 01.02.2007 system GMDSS jest obligatoryjny dla polskich jachtów - nie warto więc uzyskiwać uprawnień tylko na VHF, lecz lepiej od razu na GMDSS (SRC)

 Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu "SRC"

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 100zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

żegluga pełnomorska Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na obszarze morza A1 (radiostacje VHF z przystawką DSC)

Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu "LRC"  

Ukończone 18 lat, wpłata na konto UKE 120zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Żegluga oceaniczna Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na wszystkich obszarach żeglugi (radiostacje VHF i pośredniofalowe + DSC)


KURSY na świadectwo radiooperatora VHF (bez GMDSS):
W związku z wprowadzeniem od 01.02.2005 jako obowiązkowego sytemu GMDSS nie prowadzimy już kursów tylko na uprawnienia VHF, chociaz nadal mozna je uzyskać np na potrzeby żeglugi śródlądowej . Dotychczas nadane uprawnienia radiooperatorów VHF zachowują ważność na czas w nich wpisany ale upoważniają jedynie do obsługi zwykłych radiostacji VHF bez przystawki DSC (GMDSS), tzn nie wystarczają na jachty, których radiostacje są już wyposażone w przystawki DSC zgodnie wymogami Urzędu Morskiego. Uprawnienia SRC i LRC upoważniają zarówno do obsługi radiostacji VHF z przystawką DSC jak i zwykłych radiostacji VHF.

RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy


KSIĄŻKI – jedyne obecnie dostępne pomoce to materiały AN rozdawane na kursie.

Uwaga! Większość obecnie sprzedawanych wydawnictw zawiera błędy (autorzy niestety nie aktualizują na bieżąco ich treści i nie poprawiają błędów), więc należy zachować daleko idącą ostrożność przy ich doborze i uczeniu się z nich do egzaminu SRC.