KURSY RADIOOPERATORÓW JACHTOWYCH SRC

W składzie załogi każdego jachtu mającego na pokładzie zarejestrowaną "UKF-kę", czyli radiostację VHF pracującą w tzw "pasmie morskim" (czyli każdego jachtu morskiego) musi znajdować się osoba mająca uprawnienia do jej obsługi, niezbędne żeglarzom planującym prowadzić rejsy morskie.
Nie chodzi tu tylko o "kwit", zresztą za granicą sprawdzany częściej niż patenty żeglarskie (na przykład w Chorwacji). By umiejętnie poruszać się w eterze warto odbyć ten kurs, poznać zasady poprawnej obsługi sprzętu, skomplikowane procedury, listę i przeznaczenie kanałów, słownictwo itp...
Na polskich jachtach komercyjnych obowiązkowy jest system GMDSS a posiadacze uprawnień VHF pragnący prowadzić jachty weń wyposażone muszą rozszerzyć posiadane uprawnienia do SRC.

Kursy i egzaminy SRC (VHF+GMDSS) w sezonie 2024
nr
kursu
termin kursu egzamin w Warszawie cena
kursu
uwagi
src139 3 - 4 luty 2024 wtorek 20 luty online
390 zł

na żywo
w sali
440 zł
kursy
do wyboru
ONLINE
lub
na żywo w
Warszawie

src140 9 - 10 marca 2024 wtorek 19 marca
czwartek 4 kwietnia
src141 13 - 14 kwietnia 2024 środa 24 kwietnia
src142 11 - 12 maja 2024

wtorek 21 maja

czwartek 6 czerwca

src143 15 - 16 czerwca 2024 czwartek 27 czerwca
src144 21 - 22 września 2024 wtorek 1 października
src145

26 - 27 października 2024

wtorek 29 października
src146 23 - 24 listopada 2024 wtorek 26 listopada
wtorek 17 grudnia
src ind
Jednodniowe lub popołudniowe szkolenie
indywidualne lub grupowe
na żywo lub online w dowolnym terminie
ustalane
indywidualnie
z biurem AN


Zajęcia (wykłady i ćwiczenia) odbywają się zazwyczaj w Warszawie w naszej multimedialnej sali przy ul. Lindleya 16 lok 318 (IIIp)
. Kursy organizowane są w weekendy. W sobotę są wykłady (09.00-17.00, przerwa na obiad ok 13.00-14.00). Można brać w nich udział na żywo lub online.
 W niedzielę jest omówienie testów egzaminacyjnych oraz ćwiczenia na sprzęcie,
w mniejszych grupach, do dwóch osób na radiostację.
W razie ograniczeń epidemicznych wykłady mogą odbyć się w postaci internetowych webinariów a ćwiczenia odbywają się wówczas na żywo w mniejszych grupach do 12 osób
(jedna osoba na radiostację).


Ćwiczenia na żywo odbywają się na połączonych w sieć prawdziwych nowoczesnych radiotelefonach z DSC typu ICOM zmodyfikowanych na potrzeby szkoleniowe (ograniczona emisja sygnału) a w trybie online na symulatorach udostępnionych uczestnikom też do domu.

Jako jedyny w Polsce ośrodek żeglarski zapewniamy uczestnikom szeroki dostęp do nich

(jedna radiostacja stacjonarna na parę uczestników, w czasie fal pandemii jedna na osobę)
i nie stosujemy w trakcie szkolenia wyłącznie tzw "symulatorów radiostacji" (czyli programów na laptopach udających radiostacje). Na życzenie możemy chętnym zapewnić możliwość zapoznania się również z symulatorami i stosujemy je w trybie szkolenia online.

Zapewniamy wysokokwalifikowanych wykładowców o dużym doświadczeniu.

   Egzaminy w języku polskim odbywają się w Warszawie i innych miastach będących siedzibami dlegatur UKE zazwyczaj w soboty tydzień lub dwa po kursie, przed państwową Komisją Egzaminacyjną na morskie uprawnienia radiooperatorów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wszyscy uczestnicy kursu mogą uczestniczyć w dowolnym terminie egzaminu, przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zapisanie się na egzamin online poprzez stronę internetową UKE.

Z uwagi na stan epidemii egzaminy odbywają się w zmniejszonych grupach.
   Warunki dopuszczenia do egzaminu: ukończone 15 lat i rejestracja online na stronie UKE najpóźniej na 14 dni przed egzaminem, przesłanie aktualnego zdjęcia oraz dowodu wpłacenia na konto UKE opłaty 125 zł za egzamin i świadectwo (nie jest wliczona w cenę kursu).
AN udziela kursantom pomocy przy złożeniu dokumentów nieodpłatnie i tylko na ich życzenie.

KSIĄŻKI – jedyne obecnie dostępne pomoce to materiały AN rozdawane na kursie.
Uwaga! Większość obecnie sprzedawanych wydawnictw zawiera błędy (autorzy niestety nie aktualizują na bieżąco ich treści i nie poprawiają błędów), więc należy zachować daleko idącą ostrożność przy ich doborze i uczeniu się z nich do egzaminu SRC.

Obowiązujące uprawnienia radiooperatorów dla żeglarzy od 2009r
(Dz.U. nr  206/2008, poz. 1290).

DOKUMENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF w żegludze śródlądowej lub morskiej

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 80zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Uprawnia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Od 01.02.2007 system GMDSS jest obligatoryjny dla polskich jachtów - nie warto więc uzyskiwać uprawnień tylko na VHF, lecz lepiej od razu na GMDSS (SRC)

 Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu "SRC"

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 100zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

żegluga pełnomorska Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na obszarze morza A1 (radiostacje VHF z przystawką DSC)

Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu "LRC"  

Ukończone 18 lat, wpłata na konto UKE 120zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Żegluga oceaniczna Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na wszystkich obszarach żeglugi (radiostacje VHF i pośredniofalowe + DSC)


UWAGA! Polska administracja państwowa ostrzega żeglarzy przed nadużyciami!

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostały umieszczone ostrzeżenia o tym, że zgodnie z ustaleniami International Maritime Organization do obsługi radiostacji jachtowych nie wystarczy samo ukończenie szkolenia ale w Polsce tak jak na całym świecie konieczne jest zdanie państwowego egzaminu: "świadectwem nie jest zaświadczenie ukończenia kursu (radio training). Prosimy zwrócić uwagę na treść dokumentów otrzymywanych w ośrodkach szkoleniowych. Jako świadectwo nie jest traktowane zaświadczenie ukończenia kursu (na przykład wydawane przez ISSA - VHF Short Range Certificate". Uprawnienia o tej nazwie według norm międzynarodowych oraz polskich mogą być wydawane wyłącznie na podstawie przepisów administracji państwowych po przeprowadzeniu oficjalnego państwowego egzaminu (w Polsce zajmuje się tym UKE). Informacja podawana przez niektóre firmy i osoby o tym, że rzekomo zaświadczenie o odbyciu kursu o zbliżonej nazwie ze szkoły lub stowarzyszenia uprawnia do obsługi radiostacji jachtowych i czarteru jachtów oznacza celowe wprowadzanie klientów w błąd i naraża ich na poważne problemy cywilne oraz karne.
Jednocześnie wysokość opłat za egzamin i świadectwo jest ustalana przez władze państwowe i nikomu nie wolno ich podwyższać ani żądać żadnych dopłat za jakiekolwiek dodatkowe czynności związane z egzaminem lub wystawieniem dokumentów.
Suma opłat za egzamin i świadectwo SRC może więc wynosić wyłącznie 125 złotych.

 
RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy

KURSY na świadectwo radiooperatora VHF (bez GMDSS):
W związku z wprowadzeniem od 01.02.2005 jako obowiązkowego sytemu GMDSS nie prowadzimy już kursów tylko na uprawnienia VHF, chociaz nadal mozna je uzyskać np na potrzeby żeglugi śródlądowej . Dotychczas nadane uprawnienia radiooperatorów VHF zachowują ważność na czas w nich wpisany ale upoważniają jedynie do obsługi zwykłych radiostacji VHF bez przystawki DSC (GMDSS), tzn nie wystarczają na jachty, których radiostacje są już wyposażone w przystawki DSC zgodnie wymogami Urzędu Morskiego. Uprawnienia SRC i LRC upoważniają zarówno do obsługi radiostacji VHF z przystawką DSC jak i zwykłych radiostacji VHF.