ZGŁOSZENIA

ZASADY REZERWACJI I ROZLICZEŃ

Aby zarezerwować miejsce na kursie, należy skontaktować się z nami telefonicznie
22 651-90-35, 22 642-51-20
(10.00-18.00), SMSem na 501 015 115 lub mailem na biuro@anw.pl.
Po potwierdzeniu dostępności miejsc należy niezwłocznie odesłać wypełniony druk zgłoszenia i wpłacić zadatek: 100 zł (na kursie motorowodnym, specjalistycznym i radiooperatorów) lub 300 zł (na kursie żeglarskim).
Resztę należy uiścić do dnia rozpoczęcia kursu teoretycznego (do 14 dni przed manewrówką)

Należność za szkolenia można wpłacać gotówką w biurze i na zajęciach albo na konto
w PKO BP o numerze 16 1440 1387 0000 0000 1397 8042,
z banku zagranicznego nr IBAN: PL
16 1440 1387 0000 0000 1397 8042,
lub nr SWIFT (BIC):
BPKOPLPW 16 1440 1387 0000 0000 1397 8042.

Zadatek za rejs lub obóz okreslony jest w warunkach organizaotra imprezy i wpłaca się go przy podpisaniu umowy, a reszta należności najpóźniej na miesiąc przed imprezą. Brak dopłaty w tych terminach może być uznany przez organizatora za rezygnację z imprezy. Wpłat za rejsy i obozy nalezy dokonywać bezpośrednio na konto podane w umowie-zgłoszeniu na imprezę.

W ceny imprez nie wliczono opłat za dojazdy (chyba że są w ofercie), egzamin i patent.
W ceny kursów nie wliczono wyżywienia i noclegów (chyba że są w ofercie danej imprezy).

W ceny rejsów morskich i rejsów śródlądowych dla dorosłych nie wliczono składki na wyżywienie, paliwo, opłaty portowe i administracyjne zbieranej od uczestników przy zaokrętowaniu
w wysokości po 60 PLN / 10 GBP / 15 EUR / 30 BGN / 25 TND / 40 TRY / 55 RON / 90 DKK / 90 HRK / 90 NOK / 110 SEK / 130 MAD / 130 UAH / 500 RUB
za każdy dzień w walucie kraju, w którym się rozpoczyna, lub przez który ma przepłynąć dany rejs
i
rozliczanej z załogą przez kapitana lub prowadzącego finanse rejsu II oficera na koniec rejsu.

  Podane w poniższej tabeli rabaty dotyczą imprez zorganizowanych przez AN (nie dotyczą dojazdów i zrzutek na rejsach) i mogą się sumować. Na pozostałych imprezach nieorganizowanych bezpośrednio przez AN, mogą mieć zastosowanie tylko niektóre z tych rabatów w zakresie podanym bezpośrednio w ofercie danej imprezy lub uzgodnionym pisemnie z biurem AN.

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się
I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy


MOŻLIWE SPOSOBY REZERWACJI MIEJSC:

 1. Telefonicznie - (+48) 022 651-90-35, 022 642-51-20,
  (tylko wstepne, niezwłocznie trzeba je potwierdzić pisemnie)

 2. Faksem się nie da - nie ma już!

 3. SMS-em - 501-015-115 (tylko wstepne, niezwłocznie trzeba je potwierdzić pisemnie)

 4. Listownie - Academia Nautica Sp. z o. o. , 02-797 Warszawa ul. Klimczaka 1 (nowa siedziba firmy w Wilanowie koło pałacu)

 5. E-mailem
  - pytania i zgłoszenia: biuro@anw.pl
  - informacje dodatkowe i nietypowe sprawy: info@anw.pl
   
 6. Skype - anbiuro (tylko wstepne, niezwłocznie trzeba je potwierdzić pisemnie)

 7. Osobiście - w naszym biurze obsługi szkoleń w Warszawie ul. Lindleya 16, lokal 317
  (biurowiec w centrum przy południowej stronie Alei Jerozolimskich, wejście od Placu Starynkiewicza). Obecnie z uwagi na epidemię koronawirusa i zamknięcie szkół biuro jest zamknięte a obsluga klientów odbywa się zdalnie w godzinach 10.00-18.00.