KURSY NA STERNIKA MOTOROWODNEGO

dla wszystkich: panów i pań, dorosłych i młodzieży od 14 lat
Szkolenie dla początkujących i zaawansowanych prowadzone przez doświadczoną, wysokokwalifikowaną i dyspozycyjną kadrę. Dla chętnych też szkolenia indywidualne.

 


Uczestnicy mają do wyboru różne indywidualnie przez nich wybrane tryby szkolenia:
- expresowy jednodniowy zazwyczaj w soboty w godzinach 10.00-19.00;
- pełny weekendowy (sobota i niedziela od 10.00 do 16.00 z omówieniem typowych testów);
- popołudniowy w dni powszednie - 3 spotkania od 17.00 do 20.00.

Na każdy kurs składają się wykłady i manewrówka:

Wykłady do wyboru w trybie jednodniowym, weekendowym lub popołudniowym:
- w Centrum Warszawy w biurze AN przy ulicy Krzywickiego 34 (wszystkie tryby możliwe)
- nad Zalewem Zegrzyńskim w Zegrzu Pd na przystani Dunajec ul. Warszawska 49
- pod Radomiem w Jedlni-Letn. w LO ul.Słoneczna 5 i na przystani IKAR Zal.Siczki (tylko week.)
- w Gdańsku - Górkach Zachodnich na przystani Galion ul. Stogi 20 (tu kursy popołudniowe).
- w innych miejscach na zamówienie grupowe od 10 osób

Po wykładach lub na życzenie jeszcze przed nimi odbywa się manewrówka po 2 godziny pływania motorówką
w terminie ustalanym indywidualnie w biurze AN (przy zapisach na kursy jednodniowe pierwszeństwo wyboru terminu wynika z kolejności zgłoszeń) lub bezpośrednio na wykładach:
- w Warszawie w marinie miejskiej w Porcie Czerniakowskim koło Torwaru;
-
na Zalewie Zegrzyńskim (w Zegrzu Południowym) na przystani Dunajec ul. Warszawska 49;
-
na Zalewie Siczki w Jedlni - Letnisku koło Radomia na przystani przy ul. Radomskiej 43;
- w Gdańsku - Górkach Zachodnich na przystani Galion ul. Stogi 20.
- w innych miejscach na zamówienie grupowe od 10 osób


Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego odbywa się egzamin przeprowadzany przez naszą firmę na podstawie upoważnienia Ministra Sportu. Uczestnicy mają do wyboru różne terminy egzaminowania do ich indywidualnego wyboru z poniższej tabeli. Można też podejść do egzaminu w dowolnym późniejszym terminie po uprzednim poinformowaniu o tym biura AN.
Opłatę egzaminacyjną uiszcza się gotówką Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu lub przelewem na konto organizatora szkolenia. Za szkolenie i egzamin można otrzymać fakturę.

NAJBLIŻSZE KURSY I EGZAMINY NA STERNIKA MOTOROWODNEGO W SEZONIE 2017
nr
kursu
dni
tygodnia
termin i miejsce
Warszawa, Zegrze, Radom, Gdańsk
miejsce
egzaminu
cena kursu
kurs (wykłady) terminy egzaminów
do wyboru
normalna promocja
jesień
2017
sm9r/17 weekend
10.00-17.00
02-03.09.2017
Radom-Jedlnia
Nie. 10.09.17 od 12h Jedlnia L.
Zal.Siczki
   
sm9zj/17 sobota
10.00-19.00
09.09.2017
Zegrze Pd.
Nie. 10.09.17 od 18h
Czw. 14.09.17 od 18h
Nie. 17.09.17 od 10h
Zegrze
Warszawa
Zegrze
   
sm9z/17 weekend 09-10.09.2017
Zegrze Pd.
Czw. 14.09.17 od 18h
Nie. 17.09.17 od 10h
Warszawa
Zegrze
   
sm9j/17 sobota
10.00-19.00
23.09.2017
Warszawa
Nie. 24.09.17 od 17h
Czw. 28.09.17 od 17h
Nie. 01.10.17 od 10h
Zegrze
Warszawa
Zegrze
   
sm9w/17 weekend 23-24.09.2017
Warszawa
Czw. 28.09.17 od 17h
Nie. 01.10.17 od 10h
Warszawa
Zegrze
   
sm9g/17 od wtorku
do czwartku
17.00-20.00
26-28.09.2017
Gdańsk Górki Z.
Pią. 29.09.17 od 17h Gdańsk
Górki Zach.
MartwaWisła
   
sm10p/17 wtorki i czwartki
18.00-20.00
03-24.10.2017
Warszawa
Czw. 26.10.17 od 16h
Nie. 29.10.17 od 10h
Warszawa
Zegrze
   
sm10zj/17 sobota
10.00-19.00
07.10.2017
Zegrze Pd.
Nie. 08.10.17 od 16h
Czw. 12.10.17 od 16h
Nie. 15.10.17 od 16h
Zegrze
Warszawa
Zegrze
   
sm10z/17 weekend 07-08.10.2017
Zegrze Pd.
Czw. 12.10.17 od 16h
Nie. 15.10.17 od 10h
Warszawa
Zegrze
   
sm10j/17 sobota
10.00-19.00
21.10.2017
Warszawa
Nie. 22.10.17 od 16h
Czw. 26.10.17 od 16h
Nie. 29.10.17 od 10h
Zegrze
Warszawa
Zegrze
   
sm10w/17 weekend 21-22.10.2017
Warszawa
Czw. 26.10.17 od 16h
Nie. 29.10.17 od 10h
Warszawa
Zegrze
   
sm11j/17 sobota
10.00-19.00
25.11.2017
Warszawa
Nie. 26.11.17 od 15h
Czw. 30.11.17 od 15h
Nie. 03.12.17 od 10h
Warszawa
Warszawa
Warszawa
440 zł 380 zł
sm11w/17 weekend 25-26.11.2017
Warszawa
Czw. 30.11.17 od 15h
Nie. 03.12.17 od 10h
Warszawa
Warszawa
440 zł 370 zł

WYMAGANIA: Ukończone 14 lat i zdanie egzaminu, na którym należy okazać: dowód tożsamości a niepełnoletni zgodę rodziców. Opłata za egzamin wynosi 250 zł a za patent 50 zł.
Od osób uczących sie w wieku do 26 lat stawki te wynoszą 125 zł i 25 zł.

POLECANY PODRĘCZNIK do nabycia na wykładach lub wysyłka pocztą po wpłacie 80 złZegrze plywania i wyklady
 

Polskie patenty motorowodne - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460 

PATENT

NOWE WYMAGANIA 

NOWE UPRAWNIENIA  

Sternik Motorowodny

Ukończone 14 lat i zdany egzamin, na którym należy okazać: dowód tożsamości, a niepełnoletni zgodę rodziców. Osoby korzystające ze zniżek muszą też okazać ważną legitymację studencką lub szkolną.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą prowadzić jachty z silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech).

Motorowodny Sternik Morski

(dawniej
Starszy Sternik Motorowodny)

Ukończone 18 lat, staż morski 200 godzin w minimum 2 rejsach i zdany egzamin na którym należy okazać: dowód tożsamości. Staż dokumentuje się opiniami z rejsów, kartami rejsów lub oświadczeniami własnymi potwierzonymi przez armatora jachtu.
Prowadzenie na śródlądziu łodzi motorowych bez ograniczeń, a na morzu jachtów o długości do 18 m

Kapitan Motorowodny

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na statku powyżej 20m oraz 1 rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).

Prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent, aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW o wystawienie nowego patentu.

  


RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy