KURSY NA STERNIKA MOTOROWODNEGO

dla wszystkich: panów i pań, dorosłych i młodzieży od 14 lat
Szkolenie dla początkujących i zaawansowanych prowadzone przez doświadczoną, wysokokwalifikowaną i dyspozycyjną kadrę. Dla chętnych też szkolenia indywidualne

 


  
Na każdy kurs składają się wykłady i manewrówka. Wykłady są w Warszawie przy ulicy Krzywickiego 34 lub Solec 8 lub w Zegrzu Południowym na przystani przy ul. Warszawskiej 49.
Kursy weekendowe są w soboty i niedziele w godzinach 10.00-18.00 a kurs w dni powszednie w godzinach 18.00-20.00. Ponadto każdy odbywa 2 godziny pływania motorówką
w terminie ustalanym indywidualnie z naszym instruktorem na Zalewie Zegrzyńskim (w Zegrzu Południowym) lub w Warszawie, w marinie miejskiej na Kanale Czerniakowskim koło Torwaru.

W ostatnim dniu kursu jest egzamin. Uczestnicy naszych kursów mogą podchodzić do niego na zakończenie kursu automatycznie, bez konieczności dodatkowego zgłaszania się na egzamin. Można też podejść do egzaminu w dowolnym z poniższych terminów po uprzednim poinformowaniu o tym telefonicznie lub mailem naszego biura. Opłatę egzaminacyjną uiszcza się gotówką Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.

NAJBLIŻSZE KURSY I EGZAMINY NA STERNIKA MOTOROWODNEGO

nr
kursu

dni
tygodnia
termin i miejsce
miejsce
egzaminu
cena 
kurs (wykłady)
termin egzaminu
do wyboru
normalna normalna ulgowa 
sm03/15 weekend

25-26.04.2015

Warszawa
Czw. 30.04.15 od 18.00
Nie. 03.05.15 od 18.00
Warszawa
Warszawa
440 zł 390 zł
sm04/15  weekend

09-10.05.2015

Zegrze
Czw. 14.05.15 od 18.00
Nie. 17.05.15 od 10.00
 Warszawa
Zegrze
440 zł 390 zł
sm05/15 weekend

23-24.05.2015

Warszawa

Czw. 28.05.15 od 18.00
Nie. 31.05.15 od 18.00
Warszawa
Warszawa
440 zł 390 zł
sm06/15 długi weekend 04-06.06.2015
Zegrze
Nie. 07.06.15 od 18.00 Zegrze 450 zł 400 zł
sm07/15 weekend 27-28.06.2015
Warszawa
Czw. 02.07.15 od 18.00
Nie. 05.07.15 od 18.00
Warszawa
Warszawa
450 zł 400 zł
sm08/15 weekend 25-26.07.2015 Czw. 30.07.15 od 18.00
Nie. 02.08.15 od 10.00
Warszawa
Zegrze
470 zł 420 zł
sm09/15 weekend 22-23.08.2015 Czw. 27.08.15 od 18.00
Nie. 30.08.15 od 18.00
Warszawa
Warszawa
470 zł 420 zł
sm10/15 weekend 19-20.09.2015 Czw. 24.09.15 od 18.00
Nie. 27.09.15 od 10.00
Warszawa
Zegrze
470 zł 420 zł
sm11/15 weekend 17-18.10.2015 Czw. 22.10.15 od 16.00
Nie. 25.10.15 od 16.00
Warszawa
Warszawa
470 zł 420 zł
sm12/15 weekend 21-22.11.2015 Czw. 26.11.15 od 16.00
Nie. 29.11.15 od 16.00
Warszawa
Warszawa
470 zł 420 zł


WYMAGANIA:
Ukończone 14 lat i zdanie egzaminu, na którym należy okazać: dowód tożsamości a niepełnoletni zgodę rodziców.
Opłata za egzamin wynosi 250 zł a za patent 50 zł.
Od osób uczących sie w wieku do 26 lat stawki te wynoszą 125 zł i 25 zł.

Zegrze plywania i wyklady

 

POLECANE PODRĘCZNIKI PRZYDATNE NA KURSIE
Kompendium śródlądowych stopni motorowodnych
- Zygfryd Klimek

35zł

SM i SSM

Vademecum Motorowodne - Jan Jałoszyński 50zł

SM i SSM

Holowanie łodzią motorową - Zygfryd Klimek

x

LHN

Żegluga Przybrzeżna - W.R.Dabrowski

x

SM SSM MSM

Vademecum żeglarstwa morskiego
- Dąbrowski, Dziewulski..

60zł

SM SSM MSM

Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej
- W. Rymarz

x

SM SSM MSM

 


Polskie patenty motorowodne - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460 

PATENT

NOWE WYMAGANIA 

NOWE UPRAWNIENIA  

Sternik Motorowodny

Ukończone 14 lat i zdany egzamin, na którym należy okazać: dowód tożsamości, a niepełnoletni zgodę rodziców. Osoby korzystające ze zniżek muszą też okazać ważną legitymację studencką lub szkolną.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech).

Motorowodny Sternik Morski

(dawniej
Starszy Sternik Motorowodny)

Ukończone 18 lat, staż morski 200 godzin w minimum 2 rejsach i zdany egzamin na którym należy okazać: dowód tożsamości. Staż dokumentuje się opiniami z rejsów, kartami rejsów lub oświadczeniami własnymi potwierzonymi przez armatora jachtu.
Prowadzenie na śródlądziu łodzi motorowych bez ograniczeń, a na morzu jachtów o długości do 18 m

Kapitan Motorowodny

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na statku powyżej 20m oraz 1 rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).

Prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent, aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW o wystawienie nowego patentu.

  


RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy