ŻEGLARZ JACHTOWY - WEBINARY

BEZPŁATNY KURS TEORETYCZNY ONLINE

Na pełny kurs na podstawowy żeglarski stopień Żeglarza Jachtowego składa się 14-20 godzin wykładów i 70-80 godzin manewrówki czyli zajęć praktycznych na wodzie. W trakcie naszych manewrówek można wziąc też udział w wykładach zorganizowanych w przerwach pływań.

Osobom, które wolały by jednak odbyć szkolenie teoretyczne jeszcze przed manewrówką (co jest bardzo korzystne bo ułatwia naukę i czyni manewrówkę mniej męczącą), albo nie wybrały jeszcze terminu manewrówki lub po prostu nie są jeszcze zdecydowane na udział w naszym kursie, oferujemy nieodpłatne webinaria - kursy teroetyczne online,
w których można uczestniczyć na smartfonach lub komputerach.


Aby uczestniczyć w wykładach online trzeba wysłać imię, nazwisko i emzail uczestnika na zeglarzjacht@gmail.com , SMS 501 115 015 , po czym zwrotnie przed rozpoczęciem wykładów otrzyma się mailem token lub hasło lub link umożliwiający uczestniczenie w zajęciach online.

Nieodpłatne webinaria - kursy teoretyczne online 2021
nr
termin kursu wykłady
dni tygodnia
w godzinach
powtórki
(bez możliwości zadawania po wykładzie pytań wykładowcy)

uwagi
egzamin

z teorii

ŻT1 6 stycznia -
24 lutego 2021
środy
od 18.00
środy od
09, 15, 21
piątki
od 20.00
środa
24.02.2021

od 17.00 
ŻT II
1 - 25 lutego 2021 poniedziałki
i czwartki
od 18.00

czwartki i poniedziałki
od 09, 15
, 21
niedziele i soboty czwartek
25.02.2021

od 17.00
ŻP2 26 lutego -
9 kwietnia
2021
piątki
od 20.00

piątki od 

08, 12 i 16

soboty i niedziele
 
ŻT III
1 - 22 marca 2021  poniedziałki
i środy
od 18.00
 środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty

ŻT IV
7 - 28 kwietnia 2021   poniedziałki
i środy
od 18.00
środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty

ŻT V
5 - 26 maja
2021
poniedziałki
i środy

od 18.00
środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty
 
ŻT VI
9 - 30 czerwca 2021
poniedziałki
i środy
od 18.00
środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty

ŻT VII
7 - 28 lipca
2021
poniedziałki
i środy

od 18.00
 środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty

ŻTVIII
4 - 25 sierpnia 2021  poniedziałki
i środy
od 18.00
środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty

ŻTIX
1 - 22 września 2021

poniedziałki

i środy od 18.00

środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty

ŻT X
6 - 27 października
2021
 poniedziałki
i środy
od 18.00
środy i poniedziałki
od 09, 15, 21

 
niedziele
i soboty
 
ŻT XI 3 - 24
listopada
2021

poniedziałki

i środy od 18.00

środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty
poniedziałek
29.11.2021

od 18.00

ŻT XII 1 - 22 grudnia
2021
 poniedziałki
i środy
od 18.00
środy i poniedziałki
od 09, 15, 21
niedziele
i soboty
środa
29.12.2021

od 18.00

Do kursów teoretycznych można też dołączyć w trakcie ich trwania, a brakujące wykłady uzupełnić samodzielnie z podręcznika lub odsłuchując w innym terminie.
W razie braku miejsc pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym już na manewrówki.
cały kurs ONLINE w podanych wyżej terminach 0 zł
cały kurs 
ONLINE w terminach na życzenie uczestnicy manewrówek 0 zł
w terminach na życzenie miesiąc ONLINE cały kurs 77 zł jeden wykład 22 zł
 
Kolejność wykładów: 1. Budowa jachtów,  2. Silniki przyczepne,  3. Ratownictwo, Bezpieczeńśtwo, Wywrotka,  4. Teoria Żeglowania,  5. Locja śródlądowa, Przepisy żeglugowe, 6. Meteorologia, Podstawy żeglugi morskiej,  7. Przepisy żeglarskie, 

Po kursie można od razu przystąpić do egzaminu teoretycznego na patent Żeglarza Jachtowego pod warunkiem zadeklarowania terminu egzaminu praktycznego.
Cena egzaminu - 250zł, ulgowa dla osób uczącyc się w wieku do 26 lat - 125 zł.

Organizator zastrzega prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które bez uprzedzenia lub wielokrotnie nie będą uczetniczyć w zajęciach, bez prawa do uczestniczenia w jakichkolwiek innych bezpłatnych zajęciach w przyszłości.

 

Polskie patenty żeglarskie - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, D.U. poz 460

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Żeglarz
Jachtowy

Ukończone 14 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać dowód tożsamości a korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców.

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy
Sternik
Morski

(do 2012
Sternik
Jachtowy)

Ukończone 18 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać
dowód tożsamości i opinie z rejsów (przed egzaminem jest wymagany staż morski 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach). Korzystający ze zniżek muszą okazać na egzaminie ważną legitymację szkolną lub studencką, .

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m
po wodach morskich.  

Kapitan Jachtowy Patent Jachtowego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin żeglugi w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m oraz co najmniej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na jachcie o długości powyżej 20m. Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent (tzn wystawiony do końca 2012 roku) aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ o wystawienie nowego patentu.

 

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy