REJS MANEWROWO - STAŻOWY

Dzienne i nocne praktyczne szkolenie manewrowe, z locji i nawigacji
szykujące do sam
odzielnego prowadzenia jachtów morskich:

Szkolenie dla osób, które chciały by nie tylko odtworzyć swoje dawne umiejętności z kursu lub przed samodzielnym czarterem nauczyć się samodzielnie prowadzić duże jachty morskie
ale też osiagnąc najwyższy poziom umiejętności manewrowania jachtem i praktycznego prowadzenia nawigacji i locji - zarówno na silniku jak i pod żaglami, również w nocy.
Szkolenia te zaczynają się i kończą w Gdańsku - Górkach Zachodnich z zawinięciem do portów Zatoki Gdańskiej i południowego wybrzeża Bałtyku pozwalając uzupełnić staż morski.


Terminy najbliższych rejsów manewrowo-s
tażowych pod żaglami i na silniku:
 

ds92    7 - 10 września 2023
ds95   
19 - 22 października 2023

      cena Last Minute 1220zł, dla uczestników naszych manewrówek na silniku 1170złDZIENNA I NOCNA MANEWRÓWKA NA SILNIKU i ŻAGLACH

Szkolenie trwa 3 doby (czwartek/niedziela) na jachcie typu Bavaria 44 (13m).
Naszą bazą są mariny w Gdańsku - Górkach Zachodnich na Wiśle Śmiałej - zazwyczaj jest to Ośrodek AZS Galion ul. Stogi 20 lub Narodowe Centrum Żeglarstwa ul. Stogi 21.
Zaokrętowanie w czwartek po południu do godz. 18.00. Zaczynamy od krótkiego wprowadzenia teoretycznego i ćwiczeń z pracy na cumach po czym odbywa się w nocy i za dnia szkolenie z manewrowania i prowadzeniem nawigacji na pełnomorskim kabinowym jachcie balastowym na Zatoce Gdańskiej i Południowym Bałtyku z manewrówką w różnych portach.

Noclegi nieodpłatne na jachcie (trzeba mieć śpiwór). Wyżywienie we własnym zakresie - sugerujemy dla oszczędzenia czasu w portowych knajpach lub ewentualnie na jachcie w ramach tradycyjnej składki załogi.

W trakcie rejsu po Zatoce Gdańskiej będziemy mieli okazję doskonalić umiejętności w zakresie:
• Manewrowania na silniku w różnych portach Zatoki Gdańskiej: podejścia i odejścia longside, Y-bom, na muringach (martwa kotwica), zasady kotwiczenia.
• Pracy na cumach i szpringach w trakcie manewrów portowych.
• Przygotowania rejsu z wykorzystaniem publikacji nautycznych, prognoz pogodowych i innych źródeł informacji.
• Manewrowania na żaglach, doskonaleniaa umiejętności trymowania żagli, manewr człowiek za burtą.
• Nawigacji klasycznej: obliczania kursów, ich rodzaje, wykreślania kursów na mapie.
• Wypełniania dziennika jachtowego, omówienia systemu i zasad ustalania wacht w żegludze morskiej.
• Zasad dziennego i nocnego oznaczenia statków, przepisów ruchu statków w żegludze morskiej MPDM.
• Nawigacji nocnej w oparciu o świetlne znaki nawigacyjne (nabieżniki, światła sektorowe).
• „czytania” morskich znaków nawigacyjnych.
• Podstaw łączności radiowej i komunikacji radiowej na morzu.

PLAN REJSU:

Dzień pierwszy (piątek). Rejs rozpoczynamy o godzinie 18.00 w Górkach Zachodnich w marinie AZS Galion.
Planowane wypłyniecie około godziny 23.00 Nocna żegluga z wykorzystaniem nocnych znaków nawigacyjnych i nawigacji klasycznej. Ok. godz. 03.00, w piątek zawijamy na Hel.

Dzień drugi (piątek). Ok. godz. 12.00 - Manewrowanie na silniku w porcie w Helu. Ok. godz. 17.00 - Wyjście z Helu, manewry na żaglach i nocne wejście do portu w Jastarni. Ok. godz. 22.00 - Nocne manewry wejścia i wyjścia z portu w Jastarni w oparciu o nocne znaki nawigacyjne.

Dzień trzeci (sobota). Ok. godz. 10.00 - Manewry portowe w porcie w Jastarni. Ok. godz. 14.00 Wyjście z portu w Jastarni, manewry na żaglach, wejście do portu w Gdyni i Sopotu. Ok. godz. 23.30 - Nocne wejście do portu w Gdańsku.

Dzień czwarty (niedziela). Ok. godz. 10.00 Wyjście z Gdańska, manewry na żaglach. Ok. godz15.00 - powrót do Górek Zachodnich, manewry portowe w Górkach Zachodnich. Godz. 18.00 zakończenie rejsu.

Uwaga! Trasa jak i plan rejsu mogą ulec zmianie we względu na
warunki meteorologiczne, ostrzeżenia nawigacyjne lub inne czynniki niezależne od organizatora.
Możliwe jest dołączenie do rejsu każdego dnia po uprzednim kontakcie z kapitanem. Miejsce i czas dołączenia do rejsu będą uzależnione od bieżącej lokalizacji jachtu.

Jacht: Bavaria 44, załoga do 6 uczestników.
Instruktor: kpt Krzysztof Piwnicki
Wyżywienie: na koszt własny na bazie tradycyjnej składki jachtowej
z zaleceniem korzystania z barów / knajp portowych
Cena obejmuje czarter jachtu, paliwo, opłaty portowe, ubezpieczenie NNW, instruktora.
Cena nie obejmuje: dojazdu, wyżywienia, pościeli
(trzeba mieć śpiwór stosowny do pory roku).

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy