STERNIK Motorowodny szkolenia indywidualne

dla początkujących i zaawansowanych, dorosłych i młodzieży
prowadzone przez doświadczoną, wysokokwalifikowaną i dyspozycyjną kadrę

Na każdy normalny kurs składają się wykłady (na żywo lub online), pływania (2-3h manewrówki)
i na koniec egzamin teoretyczny (test 75 pytań) i praktyczny (manewrowanie motorówką).
Można też to odbyć w terminach na "życzenie" indywidualnie wybranych przez uczestników.
Pływania i egzamin można odbyć jednego dnia jesli się odpowiednio wcześniej zgłosi na nie.
Przykładowe pytania egzaminacyjne i próbne egzaminy są dostępne z naszej strony anw.pl.

Pełna cena kursu (teoria razem z pływaniami) z wykładami online
440 zł
a z wykładami na żywo lub online w indywidualnym terminie na życzenie 470 zł,

zarezerwowane do 15.11.2023 online 390 zł, na żywo lub na życzenie 440 zł.

 

 W indywidualnej opcji szkolenia online nie trzeba uczestniczyć w wykładach,
tylko po otrzymaniu z naszego biura tokena ogląda się je w dowolnym terminie w internecie
za pośrednictwem polskiej platformy ClickMeeting na ekranach komputerów lub smartfonów.

Wykłady online na życzenie odostępniane są na miesiąc przez cały sezon.

Po wykładach lub na życzenie jeszcze przed nimi odbywa się manewrówka po 1-3 godziny pływania motorówką w terminie ustalanym indywidualnie w biurze AN lub na wykładach (przy zapisach na kursy jednodniowe pierwszeństwo wyboru terminu wynika z kolejności zgłoszeń):
- w Warszawie w marinie miejskiej w Porcie Czerniakowskim koło Torwaru ul. Solec 8;
-
na Jeziorze Zegrzyńskim (w Zegrzu Południowym) na przystani Dunajec ul. Warszawska 53;
-
na Zalewie Siczki w Jedlni - Letnisku koło Radomia na przystani przy ul. Nadrzecznej 5.
- w Gdańsku i nad Zalewem Wiślanym w marinach w Tolkmicku lub Krynicy Morskiej.
- w innych miejscach na zamówienie grupowe od 10 osób.

Jako pierwsza szkoła w Polsce oferujemy możliwość pływania i egzaminowania nie tylko na motorówkach z laminatu ale również na nowoczesnych, lekkich i twałych z polietylenu LDPE
wyposażonych w japońskie silniki przyczepne renomowanych marek Yamaha, Honda i Tohatsu.
Pływają jednocześnie do wyboru 1 osoba przez 1h, 2 osoby przez 2h lub 3 osoby przez 3h.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego odbywa się egzamin
przeprowadzany przez naszą firmę na podstawie upoważnienia Ministra Sportu
.
Egzaminy odbywają się po południu w Warszawie w czwartki, a w Zegrzu w niedziele.
Uczestnicy wybierają odpowiadające im terminy egzaminowania indywidualnie.
Pływania i egzamin można odbyć jednego dnia, jesli się odpowiednio wcześniej zgłosi na kurs.
Można też podejść do egzaminu w późniejszym terminie, po uprzednim poinformowaniu nas o tym.
  Egzamin teoretyczny to test złożony 75 z pytań jednokrotnego wyboru (do 90 minut)
Egzamin praktyczny sugerujemy uczestnikom w tym samym porcie i motorówce co na pływaniach.

Warunkiem otrzymania patentu jest ukończone do dnia egzaminu 14 lat oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, przed którym należy uiścić opłatę egzaminacyjną 250 / 125 zł,
okazać dowód tożsamości (ewentualnie do zniżek aktualną legitymację szkolną lub studencką), a niepełnoletni zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na naszym druku.
Obecnie do dopuszczenia do egzaminu nie są już wymagane badania lekarskie.
Na zakończenie egzaminu otrzymuje się zaświadczenie o jego zdaniu zgodne z wymaganiami MSiT będące podstawą do wystawienia państwowego patentu motorowodnego.
Opłatę za patent uiszcza się dopiero składając wniosku o jego wystawienie do PZMWiNW.

Opłatę egzaminacyjną uiszcza się gotówką Komisji Egzaminacyjnej
przed rozpoczęciem egzaminu lub przelewem na konto organizatora szkolenia.
Opłata za egzamin wynosi 250 zł a za patent 50 zł.
Od osób uczących sie w wieku do 26 lat stawki te wynoszą za egzamin 125 zł a za patent 25 zł
Za szkolenie i egzamin na życzenie można otrzymać fakturę.

Chętni po zdaniu egzaminu na polski patent i uiszczeniu dodatkowej opłaty
mogą też zamówić motorowodny międzynarodowy certyfikat ISSA.

.

KURSY ONLINE I EGZAMINY NA STERNIKA MOTOROWODNEGO W SEZONIE 2023
wykłady online
od 04.02 do 03.12.2023
termin i miejsce zajęć na żywo
Warszawa, Zegrze, Radom, Tolkmicko
miejsce
egzaminu
cena kursu
z pływaniami
rodzaj
kursu
dni i
godziny
pływania /
manewrówka
terminy egzaminów
od 15.00 lub od 18.00
 cena
normalna
przy
rezerwacji
do 15.11.23
ekspres
jednodniowy

sobota
10.00-19.00
indywidualnie
wybrane
terminy

od 05.02.23
do 07.12.23
uzgadnia się
z biurem AN
501 015 115


do wyboru:
1 osoba 1h
lub
2 osoby 2h
lub
3 osoby 3h
czwartki
od 09.02.23 do 07.12.23

niedziele
od 05.02.23 do 26.03.23
od 19.11.23 do 03.12.23


niedziele
od kwietnia do listopada

wybrane piątki lub soboty
od marca do listopada

wybrane piątki

od maja do września 2023

 

Warszawa
Port
Czerniakowski

 

 

 

Zegrze Pd.

 

 

Radom

 

 

Tolkmicko

 

  440 zł 390 zł
niedziela
10.00-19.00
pełny
weekendowy
sobota i
niedziela

10.00-16.00
440 zł
390 zł
indwywidualny
na życzenie
dowolnie
 470 zł 440 zł

.

..
Zegrze plywania i wyklady ..

.

Polskie patenty motorowodne - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460 

PATENT

NOWE WYMAGANIA 

NOWE UPRAWNIENIA  

Sternik Motorowodny

Ukończone 14 lat i zdany egzamin, na którym należy okazać: dowód tożsamości, a niepełnoletni zgodę rodziców. Osoby korzystające ze zniżek muszą też okazać ważną legitymację studencką lub szkolną.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą prowadzić jachty z silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech).

Motorowodny Sternik Morski

(dawniej
Starszy Sternik Motorowodny)

Ukończone 18 lat, staż morski 200 godzin w minimum 2 rejsach i zdany egzamin na którym należy okazać: dowód tożsamości. Staż dokumentuje się opiniami z rejsów, kartami rejsów lub oświadczeniami własnymi potwierzonymi przez armatora jachtu.
Prowadzenie na śródlądziu łodzi motorowych bez ograniczeń, a na morzu jachtów o długości do 18 m

Kapitan Motorowodny

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na statku powyżej 20m oraz 1 rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).

Prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent, aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW o wystawienie nowego patentu.

  


RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy