KURSY NA MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO

 Szkolenie dla początkujących i opływanych
prowadzone przez doświadczoną, wysokokwalifikowaną i dyspozycyjną kadrę.
Prowadzimy też szkolenia indywidualne oraz ONLINE.
 
   Na każdy kurs składają się wykłady, ćwiczenia z nawigacji i manewrówka.
Wykłady z uwagi na pandemię obecnie są dostępne wyłącznie w internecie i są emitowane przez cały rok co miesiąc we wtorki i czwartki w godzinach 18.00-20.30 z powtórkami od 09.00, 15.00, 21.00 oraz w niedziele o zmiennych godzinach. W wykładach online można brać udział po otrzymaniu z naszego biura kodu dostępu do naszej strony na platformie ClickMeeting.
Ćwiczenia z nawigacji odbywają się zazwyczaj w sali w Warszawie ul. Lindleya 16 lok 318 (IIIp)
4 razy we wtorki i czwartki w godzinach 18.00-21.00 lub w 1 weekend w godz. 09.00-17.00.
Manewrówka to 2 godziny pływania morską motorówką
w terminie ustalanym indywidualnie na Zalewie Zegrzyńskim (w Zegrzu Pd) lub Warszawie.
Szkolenie obejmuje wyłącznie wiedzę morską, więc jest przeznaczone dla posiadaczy patentu Sternika Motorowodnego. Osoby bez tego patentu musza przejśc dodatkowo za 300 zł szkolenie z wiedzy śródlądowej w ramach kursu na Sternika Motorowodnego.
Po kursie jest Egzamin, który przeprowadza Academia Nautica na podstawie upoważnienie i według wytycznych Ministerstwa Sportu.

Cena pełnego kursu (8 wykładów onine, ćwiczenia z nawigacji i manewrówka)
dla Sterników Motorowodnych 970 zł, dla osób bez patentu motorowodnego 1270 zł.

Po otrzymaniu patentu MSM osoby mające patent Żeglarza Jachtowego mogą w Polskim Związku Żeglarskim uzyskać też patent Jachtowego Sternika Morskiego po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za nowy patent 50 zł (ulgowa 25zł).

Motorowodny Sternik Morski - cykle szkoleń sezon 2024
nr
kursu
wykłady online
ćwiczenia nawigacja
egzamin uwagi
wtorki i czwartki
dni termin (Warszawa)
dni termin miejsce
MS03 04-30.01.24
01-27.02.
24
po 8 sobota i niedziela
2-3 marca
2024
2
niedziela
14.04.
2024
Zegrze  
MS05 04-30.01.24
01-27.02.
24
05-28.03.24
02-25.04.24
po 8
wtorki i czwartki
14-23.05 2024
2
niedziela
09.06
.2024
Zegrze
MS10 07-30.05.24
04-27.06.24
04-30.07.24
01-29.08.24
03-26.09.24
po 8 wtorki i czwartki
08-17.10 2024
2 niedziela
27.10.
2024
Zegrze  
MS11 07-30.05.24
04-27.06.24
04-30.07.24
01-29.08.24
03-26.09.24
03-29.10.24
po 8 sobota i niedziela
16-17 listopada 2024
2 niedziela
24.11.
2024
Warszawa  
powtórki wykładów są emitowane w dniu następnego wykładu od 09.00, 15.00 i 21.00
oraz w niedziele o zmiennych godzinach podanych w zaproszeniach
zamówienie emisji wykładu na życzenie (w dowolnym terminie na 7 dni) kosztuje 77 zł
a za pełny cykl 8 wykładów (w dowolnym terminie na miesiąc) 299 zł.


WYMAGANIA:
ukończone 18 lat, do dnia egzaminu uzyskany staż morski 200 godzin pływania i zdanie egzaminu, na którym należy okazać dowód tożsamości i minimum 2 pozytywne opinie z rejsów. Staż dokumentuje się opiniami z rejsów otrzymanymi od skippera jachtu lub kartami rejsu czyli oświadczeniami własnymi potwierdzonymi przez właściciela lub armatora jachtu.
Opłata za egzamin wynosi 350 zł i można ją uiścić na egzaminie a za patent 50 zł. Dla osób uczących sie w wieku do 26 lat stawki te wynoszą odpowiednio 175 zł i 25 zł.

CO SIĘ ZYSKUJE? Sternik Motorowodny może prowadzić na woadach morskich tylko jachty motorowe w porze dziennej w strefie przybrzeżnej o dlugości do 12m. Tymczasem Motorowodny Sternik Morski ma prawo pływać po wodach morskich bez ograniczeń, za dnia oraz w nocy jachtami o długości do aż 18m.

 

 

POLECAMY TEŻ NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE DLA JSM, MSM, KJ i KM:
Jachtowa żegluga przybrzeżna W.R. Dąbrowski
AW 2004
nakład
wyczerpany
 Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej W.Rymarz
TRADEMAR
2015
73 zł
(brak)
Międzynarodowe Przepisy o Zapabieganiu Zderzeniom na Morzu -poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków B.Sobiło
KYMA
2015
nakład
wyczerpany

.

Polskie patenty motorowodne - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460

PATENT

AKTUALNE WYMAGANIA 

AKTUALNE UPRAWNIENIA  

Sternik Motorowodny

Ukończone 14 lat i zdany egzamin, na którym należy okazać: dowód tożsamości, a niepełnoletni zgodę rodziców. Osoby korzystające ze zniżek muszą też okazać ważną legitymację studencką lub szkolną.

Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą prowadzić łodzie z silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech).

Motorowodny Sternik Morski

(dawniej
Starszy Sternik Motorowodny)

Ukończone 18 lat, staż morski 200 godzin w minimum 2 rejsach i zdany egzamin na którym należy okazać dowód tożsamości. Staż dokumentuje się opiniami z rejsów, kartami rejsów lub oświadczeniami własnymi potwierzonymi przez armatora jachtu.
Prowadzenie na śródlądziu łodzi motorowych bez ograniczeń, a na morzu jachtów o długości do 18 m

Kapitan Motorowodny

Patent Motorowodnego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na statku powyżej 20m oraz 1 rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).

Prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent, aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZMWiNW o wystawienie nowego patentu.

  

 

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy