Kursy Radiooperatorów dalekiego zasięgu LRC

W składzie załogi każdego jachtu uprawiającego żeglugę oceaniczną i wyposażonego w radiostację średniofalową pracującą w tzw "pasmie morskim" musi znajdować się osoba mająca uprawnienia do jej obsługi, czyli tzw "LRC". Uprawnienia te są więc niezbędne Skipperom pragnącym prowadzić samodzielnie rejsy morskie poza Europą. Przydają się też osobom pływającym po morzu jako załoga. Czasami stają się przepustką na ciekawe rejsy morskie. Posiadacze uprawnień VHF lub SRC pragnący prowadzić jachty poza strefą A1 / w żegludze oceanicznej powinni rozszerzyć posiadane uprawnienia (kurs uzupełniający i egzamin) lub jeżeli nie posiadają żadnych uprawnień, odbyć pełny kurs LRC i zdać stosowny egzamin.

Terminy kursów i egzaminów LRC w sezonie 2024
nr
kursu
termin kursu planowana
data egzaminu
cena
kursu
uwagi
LRC 22P 9 - 10 marca i
16 - 17 marca
2024
poniedziałek
18 marca 

25 marca 
Gdynia 
i inne

790zł
kurs pełny dla osób
bez żadnych uprawnień
LRC 22U 16 - 17 marca 2024 520zł
kurs uzupełniający tylko
dla posiadaczy SRC
LRC 23P 
23 - 24 listopada
30 listopada - 1 grudnia
2024
 
poniedziałek
2 grudnia
9 grudnia 

Gdynia
i inne
790zł kurs pełny dla osób
bez żadnych uprawnień
LRC 23U
30 listopada - 1 grudnia 2024
520zł kurs uzupełniający tylko
dla posiadaczy SRC


Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) odbywają się dwa razy do roku w Warszawie
w naszej sali przy ul. Lindleya 16, III piętro sala nr 318 w soboty i niedziele w godzinach 09.00-17.00.
a w innych miejscowościach w indywidualnie określonych terminach.
W razie ograniczeń epidemicznych wykład odbędzie się w postaci webinaru w internecie.

Zapewnimy wysoko kwalifikowanych wykładowców o dużym doświadczeniu,
Zajęcia są tez udostępnione w internecie i zachęcamy do korzystania ze szkoleń online.


   Egzaminy w języku polskim odbywają się w lokalnej siedzibie UKE, zazwyczaj w 7-14 dni po kursie przed Komisją Egzaminacyjną na morskie uprawnienia radiooperatorów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wszyscy uczestnicy kursu mogą uczestniczyć w dowolnym terminie egzaminu, przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie wniosku egzaminacyjnego przez internet przed egzaminem (w miarę wolnych miejsc). 

Warunki dopuszczenia do egzaminu: ukończone 18 lat i rejestracja online na stronie internetowej UKE najpóźniej na 14 dni przed egzaminem, przesłanie aktualnego zdjęcia oraz dowodu wpłacenia na konto UKE opłaty 145 zł za egzamin i świadectwo (nie jest wliczona w cenę kursu). 
AN udziela kursantom pomocy przy złożeniu dokumentów nieodpłatnie i tylko na ich życzenie.

KSIĄŻKI – jedyne obecnie dostępne pomoce to materiały AN rozdawane na kursie.

Uwaga! Większość obecnie sprzedawanych wydawnictw zawiera błędy (autorzy niestety nie aktualizują na bieżąco ich treści i nie poprawiają błędów), więc należy zachować daleko idącą ostrożność przy ich doborze i uczeniu się z nich do egzaminu SRC.

Obowiązujące uprawnienia radiooperatorów dla żeglarzy od 2009r
(Dz.U. nr  206/2008, poz. 1290) zgodnie z normami IMO:

DOKUMENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF w żegludze śródlądowej lub morskiej

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 80zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Uprawnia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Od 01.02.2007 system GMDSS jest obligatoryjny dla polskich jachtów - nie warto więc uzyskiwać uprawnień tylko na VHF, lecz lepiej od razu na GMDSS (SRC)

 Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu "SRC"

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 100zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

żegluga pełnomorska Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na obszarze morza A1 (radiostacje VHF z przystawką DSC)

Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu "LRC"  

Ukończone 18 lat, wpłata na konto UKE 120zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Żegluga oceaniczna Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na wszystkich obszarach żeglugi (radiostacje VHF i pośredniofalowe + DSC)UWAGA! Polska administracja państwowa ostrzega żeglarzy przed nadużyciami!


W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektrycznej zostały umieszczone ostrzeżenia o tym, że zgodnie z ustaleniami International Maritime Organization do obsługi radiostacji jachtowych nie wystarczy samo ukończenie szkolenia ale w Polsce tak jak na całym świecie konieczne jest zdanie państwowego egzaminu: "świadectwem nie jest zaświadczenie ukończenia kursu (radio training). Prosimy zwrócić uwagę na treść dokumentów otrzymywanych w ośrodkach szkoleniowych. Jako świadectwo nie jest traktowane zaświadczenie ukończenia kursu (na przykład wydawane przez ISSA - VHF Short Range Certificate". Uprawnienia o tej nazwie według norm międzynarodowych oraz polskich mogą być wydawane wyłącznie na podstawie przepisów administracji państwowych po przeprowadzeniu oficjalnego państwowego egzaminu (w Polsce zajmuje się tym UKE). Informacja podawana przez niektóre firmy i osoby o tym, że rzekomo zaświadczenie o odbyciu kursu o zbliżonej nazwie ze szkoły lub stowarzyszenia uprawnia do obsługi radiostacji jachtowych i czarteru jachtów oznacza celowe wprowadzanie klientów w błąd i naraża ich na poważne problemy cywilne oraz karne.

Jednocześnie wysokość opłat za egzamin i świadectwo jest ustalana przez władze państwowe i nikomu nie wolno ich podwyższać ani żądać żadnych dopłat za jakiekolwiek dodatkowe czynności związane z egzaminem lub wystawieniem dokumentów.
Suma opłat za egzamin i świadectwo LRC może więc wynosić wyłącznie 145 złotych.


RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy