Kursy Radiooperatorów dalekiego zasięgu LRC

W składzie załogi każdego jachtu uprawiającego żeglugę oceaniczną i wyposażonego w radiostację średniofalową pracującą w tzw "pasmie morskim" musi znajdować się osoba mająca uprawnienia do jej obsługi, czyli tzw "LRC". Uprawnienia te są więc niezbędne Skipperom pragnącym prowadzić samodzielnie rejsy morskie poza Europą. Przydają się też osobom pływającym po morzu jako załoga. Czasami stają się przepustką na ciekawe rejsy morskie. Od 01.02.2007 wprowadzony został przez UM jako obowiązkowy na polskich jachtach system GMDSS a radiostacje pośredniofalowe są obligatoryjnym wyposażeniem na jachtach pływających poza Europą. Posiadacze uprawnień VHF lub SRC pragnący prowadzić takie jachty muszą rozszerzyć posiadane uprawnienia (kurs uzupełniający i egzamin) lub jeżeli nie posiadają żadnych uprawnień, odbyć pełny kurs LRC i zdac kończący go egzamin.

Terminy najbliższych kursów i egzaminów LRC (raz na rok) 2019 i 2020
nr
kursu
termin kursu data egzaminu cena
kursu
uwagi
LRC 16P 9-10 i 16-17 marca 2019 wtorek
26 marca
2019
Warszawa
od 16.30
790 zł kurs pełny dla osób
bez żadnych uprawnień
LRC 16U 16 - 17 marca 2019 570 zł kurs uzupełniający tylko
dla posiadaczy SRC
LRC 17P

7 - 8 marca i
14 - 15 marca
2020

sobota
21 marca
2020
Warszawa
od 10.45
870 zł kurs pełny dla osób
bez żadnych uprawnień
LRC 17U

14 - 15 marca 2020

670 zł kurs uzupełniający tylko
dla posiadaczy SRC

Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) odbywają się w Warszawie w naszej sali przy ul. Lindleya 16, III piętro sala nr 318 w soboty i niedziele w godzinach 09.00-18.00.
Zapewnimy wysoko kwalifikowanych wykładowców o dużym doświadczeniu.


   Egzaminy w języku polskim odbywają się w Warszawie w 7 dni po kursie przed Komisją Egzaminacyjną na morskie uprawnienia radiooperatorów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wszyscy uczestnicy kursu mogą uczestniczyć w dowolnym terminie egzaminu, przy czym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest złożenie wniosku egzaminacyjnego ponad 14 dni przed egzaminem, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 04.11.2008 (Dz.U. nr  206, poz. 1290). 
   

Obowiązujące uprawnienia radiooperatorów dla żeglarzy od 2009r
(Dz.U. nr  206/2008, poz. 1290).

DOKUMENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Świadectwo operatora radiotelefonisty VHF w żegludze śródlądowej lub morskiej

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 80zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Uprawnia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF (156-174 MHz). Od 01.02.2007 system GMDSS jest obligatoryjny dla polskich jachtów - nie warto więc uzyskiwać uprawnień tylko na VHF, lecz lepiej od razu na GMDSS (SRC)

 Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu "SRC"

 Ukończone 15 lat, wpłata na konto UKE 100zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

żegluga pełnomorska Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na obszarze morza A1 (radiostacje VHF z przystawką DSC)

Świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu "LRC"  

Ukończone 18 lat, wpłata na konto UKE 120zł za egzamin i 25 zł za świadectwo

Złożenie wniosku ponad 14 dni przed ezgaminem

Żegluga oceaniczna Uprawnia do obsługi urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS na jachtach na wszystkich obszarach żeglugi (radiostacje VHF i pośredniofalowe + DSC)


Warunki dopuszczenia do egzaminu: ukończone 18 lat i złożenie najpóźniej na 14 dni przed egzaminem do biura AN wypełnionego wniosku egzaminacyjnego, dwóch jednakowych zdjęć o wymiarach 3,5x4,5cm oraz dowodu wpłacenia na konto UKE opłaty 145 zł za egzamin i świadectwo (nie jest wliczona w cenę kursu). Chętnym AN może wykonać zdjęcia w naszym biurze lub wydrukować przesłane mailem (nieopłatnie) i ewentualnie przekazać opłatę do UKE.

RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy


KSIĄŻKI – jedyne obecnie dostępne pomoce to materiały AN rozdawane na kursie.
Uwaga! Większość obecnie sprzedawanych wydawnictw zawiera błędy (autorzy niestety nie aktualizują na bieżąco ich treści i nie poprawiają błędów), więc należy zachować daleko idącą ostrożność przy ich doborze i uczeniu się z nich do egzaminu SRC.