Nauczyciel Żeglarstwa PZŻ (dawniej MIŻ)

(z możliwością uzyskania też ceryfikatów instruktora sportu i/lub ISSA)

Komisja Szkolenia PZŻ
zmieniła w III 2019 regulamin stopni instruktorskich

Stare patenty MIŻ zachowują swoją ważność
ale od tego sezonu nadawany jest nowy pierwszy patent instruktorski PZŻ
o nazwie "Nauczyciel Żeglowania"
 

polecane kursy na Nauczyciela Żeglarstwa PZŻ w sezonie 2019
termin kursu  rodzaj kursu
cena
kursu
cena
ulgowa
24 kwietnia - 4 maja 2019 Cholerzyn koło Krakowa codzienny 1600 zł
27 kwietnia - 19 maja 2019 klub Mila Kamień - Ruciane,
mieszany 1499 zł 1299 zł
11 maja - 9 czerwca 2019 w Zegrzu
weekendowy 790 zł 740 zł
15 - 23 czerwca 2019 Marina w Tarnobrzegu codzienny 1250 zł
30 sierpnia - 8 września 2019 w Zegrzu
codzienny 790 zł
740 zł
21 września - 20 października 2019 w Zegrzu
weekendowy 840 zł 790 zł

Dopuszcza uzyskiwanie pierwszego stopnia instruktorskiego PZŻ o nazwie Nauczyciel Żeglarstwa przez Żeglarzy Jachtowych. Kandydaci na ten stopień muszą jednak przechodzić  obowiązkowy sprawdzian z wiedzy na ŻJ w poczatkowej częsci szkolenia. W związku z tym szkolenie jest podzielone na dwie części: najpierw odbywa się szkolenie przygotowawcze do egzaminu wewnętrznego (cena 300 zł wliczona w cenę kursu) a nastepnie, po sprawdzianie wewnętrznym na ŻJ odbywa się właściwy kurs instruktorski. Egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną PZŻ odbywa się ostatniego dnia kursu. Osoby posiadające stopień Jachtowego Sternika Morskiego mogą na kursach NŻ PZŻ i IŻ PZŻ zdobyć też ceryfikat instruktora żeglarstwa ISSA.

WYMAGANIA:
patent Żeglarza Jachtowy posiadany od conajmniej 3 lata,
wykształcenie co najmniej średnie
umiejętnośc pływania
ukończone 18 lat

UBEZPIECZENIE: 

NW uczestników kursu i OC, Casco i NW jachtu.

UPRAWNIENIA:
Nauczyciel żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
a) W PZŻ prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ. Prawo do szkolenia poza PZŻ nie jest w żaden sposób ograniczone. Stopień ten według PZŻ w odróżnieniou od byłego MIŻ PZŻ nie uprawnia do egzaminowania.
b) w PZŻ pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień pod warunkiem spełnienia wymagań Ministra Sportu.
Poza PZŻ mozna egzaminować w szerszym zakresie po spełnieniu odrębnych wymagań Ministra Sportu.
Instruktorzy ISSA mogą w szkołach ISSA szkolic i egzaminować na certfikaty ISSA zgodnie z aktualnym regulaminem ISSA.

CO ZABRAĆ:
Sztormiak dwuczęściowy, sweter, miękie obuwie - trampki lub tenisówki, rękawiczki - najlepiej żeglarskie z obciętymi palcami, strój kąpielowy, czapkę ciepłą i przeciwsłoneczną, krem z filtrem. Jeżeli chce się nocować na jachcie trzeba zabierać ze sobą śpiwór lub koc.

miejsce kursówZajęcia kursów na Zalewie Zegrzyńskim odbęda się w trybie dojazdowym na przystani klubu Polonez w Zegrzu Południowym ale na miejscu możliwe są nieodpłatne noclegi na jachcie lub przyczepach camingowych (pierwsze 6 zgłoszonych osób) lub odpłatne w pokojach w sąsiednych ośrodkach.
Wykłady mogą odbywac się w innych odrębnie ustalanych iejscach. Wyżywienie we własnym zakresie.

CENA PRZY ODPRACOWANIU: 300 zł i praca przy łódkach, na przystani lub w niektórych przypadkach na kursach)
W cenę kursu wliczony jest dodatkowo kurs na patent Stenika Motorowodnego w dowolnie wybranym innym terminie.

Organizatorami wszystkich kursów są OZŻ-ty

 

RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy


patenty Instruktorskie PZŻ

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Nauczyciel
Żeglowania
PZŻ

Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, patent co najmniej Żeglarza Jachtowego posiadany minimum 3 lata. Ponadto obowiązkowe zaliczenie z wiedzy i umiejętności na poziomie Żeglarza.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego do posiadanego stopnia włącznie.

Instruktor Żeglarstwa
PZŻ

Ukończone 18 lat, patent MIŻ lub NŻ,  pozytywna opinia KWŻ z 3 kursów o łącznym wymiarze  minimum 30 dni, w tym 1 codzienny minimum 12 dni. Patent Sternika Jachtowego i Sternika Motorowodnego zdobyty do dnia egzaminu.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego jako KWŻ, potwierdzanie uczestnikom odbycia kursów, wystawianie opinii kadrze, członkostwo i przewodniczenie Komisjom Egzaminacyjnym