Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ

 (z możliwością uzyskania też ceryfikatu instruktora ISSA)
 

Kursy na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ w sezonie 2018
nr
kursu
termin kursu  rodzaj kursu
cena
kursu
cena
ulgowa
miż65 12 maja - 3 czerwca 2018 weekendowy 670 zł 620 zł
miż66 28 kwietnia - 6 maja 2018 na Mazurach
stacjonarny 1399 zł
miż67 27 sierpnia - 7 września 2018 codzienny 670 zł 620 zł
miż68 22 września - 28 października 2018 weekendowy 670 zł 620 zł


Obecnie dopuszcza uzyskiwanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ przez Żeglarzy Jachtowych. Wprowadzono jednak w zamian obowiązkowy sprawdzian z wiedzy na ŻJ w poczatkowej częsci szkolenia. W związku z tym szkolenie na MIŻ zostało podzielone na dwie części: najpierw odbywa się 2-4 dniowe szkolenie przygotowawcze do egzaminu wewnętrznego (cena 300 zł wliczona w cenę kursu) a nastepnie, po sprawdzianie wewnętrznym na ŻJ odbywa się właściwy kurs na MIŻ PZŻ. Egzamin końcowy przed komisją egzaminacyjną PZŻ odbywa się ostatniego dnia kursu. Osoby posiadające stopień Jachtowego STernika Morskiego mogą na kursach MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ zdobyć też ceryfikat instruktora żeglarstwa ISSA.

miejsce kursówZajęcia odbęda się na przystaniach Szanta i Dunajec nad Zalewem Zegrzyńskim w trybie dojazdowym, ale na miejscu możliwe są nieodpłatne noclegi na jachcie lub przyczepach camingowych (pierwsze 6 zgłoszonych osób) lub odpłatne w pokojach w sąsiednych ośrodkach. Wyżywienie we własnym zakresie (do wykupienia w barze na przystani Szanta).
Kurs stacjonarny odbywa się w Klubie Mila w Kamieniu nad Jeziorem Bełdany a w cenie kursu jest zakwaterowanie i wyżywienie

CENA PRZY ODPRACOWANIU: 200 zł i praca przy łódkach, na przystani lub w niektórych przypadkach na kursach)
W cenę kursu na MIŻ PZŻ wliczony jest dodatkowo kurs na patent Stenika Motorowodnego w dowolnie wybranym innym terminie.

Organizatorem kursów jest KSzPZŻ lub OZŻ

 

RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy


patenty Instruktorskie PZŻ i Instruktorów Sportu AN/AK

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Młodszy Instruktor Żeglarstwa

Ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, patent co najmniej Żeglarza Jachtowego posiadany minimum 3 lata. Ponadto obowiązkowe zaliczenie z wiedzy i umiejętności na poziomie Żeglarza.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego do posiadanego stopnia włącznie. Członkostwo w Komisjach Egzaminacyjnych (minimum Sternicy Jachtowi)

Instruktor Żeglarstwa

Ukończone 18 lat, patent Młodszego Instruktora Żeglarstwa,  pozytywna opinia KWŻ z 3 kursów o łącznym wymiarze  minimum 30 dni, w tym 1 codzienny minimum 12 dni. Patent Sternika Jachtowego i Sternika Motorowodnego zdobyty do dnia egzaminu.

Prowadzenie szkolenia żeglarskiego jako KWŻ, potwierdzanie uczestnikom odbycia kursów, wystawianie opinii kadrze, członkostwo i przewodniczenie Komisjom Egzaminacyjnym