Meteorologia

SZKOLENIE DLA SKIPPERÓW MORSKICH
METEOROLOGIA, OBSŁUGA ELEKTRONIKI JACHTOWEJ
I PLANOWANIE TRASY REJSU

Weather routing  oraz odbieranie prognoz pogody z wykorzystaniem
radioodbiorników globalnych z SSB, odbiorników RTL-SDR, skanerów szerokopasmowych.

 Zajęcia  w formie wykładów i ćwiczeń, poprowadzi wg autorskiego programu kpt Maciej Mickiewicz -  autor artykułów o pogodzie w miesięczniku Jachting,  kapitan jachtowy, egzaminator  i  instruktor na wielu kursach żeglarskich, który doświadczenie zdobywał na różnych akwenach na świecie.


Termin  i miejsce szkolenia

 oferta w przygotowaniu (sobota i niedziela), 
        25 - 26 maja 2019 w Warszawie, ul. Lindleya 16 lok 317
        26 maja 2019 w Zegrzu Południowym na przystani przy ul. Warszawskiej 53 "Dunajec"

Czas trwania zajęć,

- sobota wykłady   od godz. 10 00 do o godz.  20 00,  wykłady trwać będą po około 45-50 minut, przerwy pomiędzy wykładami  po około  10-15 minut oraz  jedna dłuższa przerwa obiadowa (około 30 minut),

- niedziela zajęcia praktyczne, od godz. 10 00 do 16 00, przerwy pomiędzy wykładami  jak w dniu poprzednim, ale bez przerwy obiadowej.

Cena szkolenia: 440 zł, ulgowa 390 zł.

Program szkolenia:

1. Wpływ lądu na wiatr, czyli  żeglowanie w strefie brzegowej, falowanie i prądy wiatrowe.

 2. Podstawowe rodzaje chmur i czego się po nich spodziewać przy prognozowaniu pogody     ( chmury frontowe,  wewnątrzmasowe, konwekcja, adwekcja).

 3. Stabilność atmosfery, porównanie warunków na morzu , w strefie brzegowej i na lądzie oraz  wpływ stabilności atmosfery na warunki żeglugowe.

4. Masy powietrza, warunki wewnątrz masowe i wpływ różnych mas powietrza na kształtowanie się warunków żeglugowych.

 5.  Fronty atmosferyczne, niż, wyż, front zokludowany, ( analiza adwekcji chłodu i ciepła, charakterystyka frontów w układzie pionowym i poziomym) .

6. Żeglowanie w strefie oddziaływania niżu i wyżu.

7. Modele numeryczne  wykorzystywane przy prognozowaniu pogody :
-  mapy topografii barycznej względnej i bezwzględnej
-  określanie stabilności atmosfery na podstawie: CAPE, CIN, Thetta-e, diagramu SKEW-T
-  modele GFS,  Arpege,  ALADIN, DWD- COSMO, IMGW, ENSEMBLE, FNMOC WW3 Euro i inne
- mapy numeryczne ,
-  griby

8. Na podstawie map synoptycznych, obliczanie siły i kierunku wiatru  przyziemnego, charakterystyki przemieszczających się mas powietrza, prognozowanie warunków pogodowych,  korygowanie  trasy rejsu w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków do żeglugi.

9. Korygowanie odebranej prognozy pogody w oparciu o lokalne warunki pogodowe lub przestrzenne,  (porównując chmury, warunki brzegowe, kierunek wiatru, zmiany ciśnienia, itp.).

10. Odbieranie  prognoz pogody za pomocą: radia VHF,  odbiornika Navtex, internetu, telefonu,  radia z  SSB i  RTL_SDR -  z wykorzystaniem  komunikatów w transmisji RTTY, FAX, CW, VOLMET, TAF,  GRIB, satelity meteorologiczne NOOA oraz  interpretacja tych komunikatów pogodowych w warunkach jachtowych.

11. Nawigacja meteorologiczna ( weather routing), krótko i długoterminowe planowanie i realizowanie rejsu w oparciu o: mapy pilotowe (drogowe), aktualne prognozy pogody, warunki  lokalne, zmiany pogodowe, wybrane  programy do weather routingu i nawigacyjne.

12.  Tworzenie map rastrowych i w formacie Mbtiles, które będą wykorzystywane w programach do weather routingu.

13. Ćwiczenia z weather routingu -planowanie i korygowanie trasy.

14.  Omówienie oprogramowania  oraz ćwiczenia  na radioodbiornikach globalnych z SSB i skanerach szerokopasmowych - odbieranie komunikatów pogodowych nadawanych w transmisji RTTY , HF-FAX, głosowej.

15. Odbiorniki RTL-SDR – omówienie oprogramowania,  ćwiczenia z odbierania komunikatów pogodowych w transmisji RTTY, HF-FAX, głosowej, odbiór obrazów  z satelitów okołobiegunowych NOAA, wykorzystanie odbiorników RTL-SDR do odbioru komunikatów AIS.