JACHTOWY STERNIK MORSKI - kurs teoretyczny

Na pełne szkolenie na drugi żeglarski stopień Jachtowego Sternika Morskiego składa się ok 20 godzin wykładów, ok 10 godzin ćwiczeń z nawigacji i 40-50 godzin manewrówki czyli zajęć praktycznych na wodzie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest też 200h stażu morskiego.
W trakcie naszych manewrówek można wziąc też udział w szkoleniu z teorii w przerwach pływań.

Osobom, które wolały by jednak odbyć szkolenie teoretyczne jeszcze przed manewrówką (co jest bardzo korzystne bo ułatwia naukę i czyni manewrówkę mniej męczącą), albo nie wybrały jeszcze terminu manewrówki lub po prostu nie są jeszcze zdecydowane na udział w naszym kursie, proponujemy pełne szkolenia teroetyczne w postaci cyklu 12 popołudniowych wykładów w Warszawie.
W wykładach można też uczestniczyć online po otrzymaniu z naszego biura kodu dostępu.

Jachtowy Sternik Morski - kursy teoretyczne 2020
nr   termin
dni dni tygodnia
godziny zajęć
 cena
normalna
ulgowa
miejsce  uwagi egzamin
teoretyczny
dla
chętnych
ST1 10.03-16.04.2020 12
wtorki i czwartki
18.00-20.30
370 zł Warszawa
ONLINE


ST2 05.05-16.06.2020 12
wtorki i czwartki
18.00-20.30
390 zł ONLINE
Warszawa


ST6 02.06-14.07.2020 12 wtorki i czwartki
18.00-20.30
390 zł ONLINE
Warszawa


ST7 07.07-13.08.2020 12 wtorki i czwartki
18.00-20.30
390 zł ONLINE
Warszawa


ST8 04.08-10.09.2020 12 wtorki i czwartki
18.00-20.30
390 ONLINE
Warszawa


ST9 01.09-08.10.2020 12 wtorki i czwartki
18.00-20.30
390 ONLINE
Warszawa


ST10 06.10-12.11.2020 12 wtorki i czwartki
18.00-20.30
420 ONLINE
Warszawa

wtorek
17.11.2020
ST11 03.11-10.12.2020 12
wtorki i czwartki
18.00-20.30
420 ONLINE
Warszawa

wtorek
15.12.2020


Zajęcia odbywają się w naszej sali w Warszawie przy ul. Lindleya 16, III piętro, lokal 318.

Wykłady obejmują wyłącznie wiedzę morską i są przeznaczone dla osób posiadajacych patent żeglarza jachtowego i wiedzę wymaganą na ten pierwszy stopień żeglarski.
Tematyka 8 wykładów: Wiadomości o jachtach żaglowych (budowa i teoria żeglowania), Jachtowe silniki stacjonarne, Przepisy morskie, MPDM, Ratownictwo, Sygnalizacja, Łączność na morzu, Meteorologia, Locja i Nawigacja. Po wykładach odbywają się 4 dniowe ćwiczenia z nawigacji - praca na mapie i zadania na pływach.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona rozmiarami sali ćwiczeniowej - może uczestniczyć w nim maksymalnie do 12 osób.


POLECANE PODRĘCZNIKI do nabycia w sklepach żeglarskich, księgarniach i w internecie

 
          na Żegarza Jachtowego i JSM - 85 zł                               na Jachtowego Sternika Morskiego - 80 zł


POLECAMY TEŻ NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE DLA JSM, MSM i KJ:
Jachtowa żegluga przybrzeżna W.R. Dąbrowski
AW 2004
nakład
wyczerpany
 Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej W.Rymarz
TRADEMAR
2015
73 zł
(brak w AN)
 Międzynarodowe Przepisy o Zapabieganiu Zderzeniom na Morzu -poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków B.Sobiło
KYMA
2015
nakład
wyczerpany

.
Nasza szkoła jest zrzeszona w International Sailing School Association, więc nasi kursanci mają dodatkową możliwość po kursie uzyskania (za dopłatą 350 zł) międzynarodowego certyfikatatu kompetencji ISSA Inshore Skipper Level 1 dającego możliwość prowadzenia i czarterowania w wielu krajach jachtów rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m.

Po zaostrzeniu przez Ministra Sportu w 2006 roku przepisów osoby niepełnoletnie mogą odbyć kurs na Sternika, ale zdawać jedynie na równoległy ceryfikat ISSA. Warunkiem podejścia do egzaminu na Sternika jest obecnie niestety ukończone 18 lat a cały staż musi być pełnomorski.
 
 

Na powyższych kursach przekazywana jest wiedza morska dla osób z podstawowym doświadczeniem śródlądowym (mającym patent Żeglarza Jachtowego). Osoby chcące uzyskać uprawnienia morskie, a nie mające stopnia Żeglarza, muszą wcześniej odbyć kurs na Żeglarza jachtowego lub przejść 5-7 dniowe śródlądowe szkolenie uzupełniające na Zalewie Zegrzyńskim

 

Polskie patenty żeglarskie - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, D.U. poz. 460

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Żeglarz
Jachtowy

Ukończone 14 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać dowód tożsamości, korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców.

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy
Sternik
Morski

(do 2012
Sternik
Jachtowy)

Ukończone 18 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać
dowód tożsamości i opinie z rejsów (przed egzaminem jest wymagany staż morski 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach). Korzystający ze zniżek muszą okazać na egzaminie ważną legitymację szkolną lub studencką, .

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m
po wodach morskich.  

Kapitan Jachtowy Patent Jachtowego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin żeglugi w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m oraz co najmniej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na jachcie o długości powyżej 20m. Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent (tzn wystawiony do końca 2012 roku) aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ o wystawienie nowego patentu.


RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy