ANGIELSKI DLA ŻEGLARZY

warsztaty online z komunikacji anglojęzycznej na morzu

Na kurs składają się wykłady i ćwiczenia z czynnym udziałem słuchaczy. Przeznaczony jest dla wszystkich żeglarzy pragnących poznać podstawowe słownictwo i wyrażenia umożliwiające efektywną komunikację na morzu w języku angielskim. Zajęcia prowadzi Małgorzata Czarnomska, autorka podręcznika "Angielski dla żeglarzy", doświadczona lektorka języka angielskiego, będąca jednocześnie Kapitanem Jachtowym, Instruktorem Żeglarstwa i zawodowym radiooperatorem GMDSS z wieloletnim stażem żeglarskim. 

Terminy najbliższych warsztatów z angielskiego dla żeglarzy
nr
kursu

termin kursu

w  godzinach
19.00-21.00

tematyka zajęć cena online
wykładu
pakietu
uwagi
a3j
Jacht w porcie i pod żaglami 1 zajęcia
120 zł

pakiet
4 zajęć
420 zł
w zimie
spotkania
wyłącznie
online
  
a3n
Pomoce nawigacyjne
a3m
Komunikaty meteorologiczne
a3r
Łączność radiowa "seaspeak"

Ilość miejsc ograniczona, max. 10 osób 

 - Jacht w porcie i pod żaglami - terminologia dotycząca elementów wyposażenia jachtu. Wyrażenia związane z manewrowaniem pod żaglami na morzu oraz z manewrami w porcie. Podstawowe komendy stosowane na jachcie.

 
- Pomoce nawigacyjne - nazewnictwo dotyczące oznakowania nawigacyjnego, a także terminologia stosowana na mapach i w anglojęzycznych pomocach nawigacyjnych.

   - Komunikaty meteorologiczne - pojęcia i skróty stosowane w komunikatach meteorologicznych. Odbiór i zapis komunikatów fonicznych.

   - Łączność radiowa "seaspeak" podstawy języka używanego w łączności radiowej w oparciu o IMO Standard Marine Communication Phrases. 


Zajęcia obecnie odbywają się wyłącznie online. 


RABATY MOŻLIWE NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.03.2010 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą. wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy. 5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat. Mogą też uzyskać 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy