ŻEGLARZ JACHTOWY - kursy teoretyczne

Na pełny kurs na podstawowy żeglarski stopień Żeglarza Jachtowego składa się 14-20 godzin wykładów i 70-80 godzin manewrówki czyli zajęć praktycznych na wodzie. W trakcie naszych manewrówek można wziąc też udział w wykładach zorganizowanych w przerwach pływań.

Osobom, które wolały by jednak odbyć szkolenie teoretyczne jeszcze przed manewrówką (co jest bardzo korzystne bo ułatwia naukę i czyni manewrówkę mniej męczącą), albo nie wybrały jeszcze terminu manewrówki lub po prostu nie są jeszcze zdecydowane na udział w naszym kursie, oferujemy nieodpłatne kursy teroetyczne w Warszawie i nie tylko.

Z uwagi na epiedemię koronawirusa wykłady udostępniamy też w internecie.
Zachęcamy więc do udziału webinariach na smartfonach i komputerach.
Aby uczestniczyć w wykładach online trzeba zgłosić zamiar uczestnictwa do naszego biura, które zwrotnie przed rozpoczęciem wykładów odeśle hasło lub link umożliwiający uczestniczenie w zajęciach online.


Nieodpłatne kursy teoretyczne w sezonie 2020
  Warszawa Centrum (1800-2000) w multimedialnej sali AN przy ul. Lindleya 16, IIIp, pok 318
na Bielanach (1800-2000) tawerna "Gniazdo Piratów" ul. Ogólna 5 (k. Hali Marymonckiej)
na Powiślu (1800-2000) przy ul. Solec 8 (Port Czerniakowski k.Torwaru)
pod Radomiem (1800-2000) przystań klubu Ikar Jedlnia Letnisko nad Zalewem Siczki
nr
termin kursu dni tygodnia
od godziny
lokalizacja
cena uwagi
ŻJT1 ZIMOWY
8 stycznia - 19 lutego
2020
środy Warszawa Centrum
cały kurs
ONLINE

0 zł


na żywo
w sali
cały kurs
uczestnicy
manewrówek

0 zł


na żywo
w sali
pozostale
osoby
cały kurs
55 zł
jeden wykład
22 zł
 
ŻJT2 PRZEDŚWIĄTECZNY
26 lutego - 8 kwietnia
2020
 środy Wwa Centrum
i ONLINE

ŻJT3 PRZEDSEZONOWY
9 marca - 27 kwietnia
2020
poniedziałki Wwa Centrum
i ONLINE

ŻJT4 WIOSENNY
15 kwietnia - 27 maja
2020
środy
od 18.00
 tylko ONLINE   
ŻJT5 WIOSENNY
4 maja - 15 czerwca
poniedziałki
od 18.00
tylko ONLINE  
ŻJT6 PRZEDWAKACYJNY
3 czerwca - 15 lipca
2020
środy
od 18.00
tylko ONLINE
 
ŻJT7 WAKACYJNY
22 czerwca - 3 sierpnia
2020
poniedziałki
od 19.00
tylko ONLINE  
ŻJT8
WAKACYJNY
22 lipca - 2 września
2020
 środy
od 18.00
Wwa Centrum
i ONLINE

ŻJT9 POWAKACYJNY
10 sierpnia - 21 września
2020
poniedziałki
od 19.00
tylko ONLINE  
ŻJT10
JESIENNY
9 września - 21 październ.
środy
od 18.00
tylko ONLINE
ŻJT11 JESIENNY
5 października - 16 listopada
 
poniedziałki
od 19.00
tylko ONLINE  
ŻJT12
POSEZONOWY
28 października - 16 grudnia 2020

środy
od 18.00
Wwa Centrum
i ONLINE

ŻJT13 ŚWIĄTECZNY
7 grudnia 2020 - 25 stycznia 2021

poniedziałki

od 19.00

tylko ONLINE  
Do kursów teoretycznych można też dołączyć w trakcie ich trwania, a brakujące wykłady uzupełnić samodzielnie z podręcznika lub odsłuchując je w innych termnach.
W razie braku miejsc pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym już na manewrówki.
 
Organizator zastrzega prawo do skreślenia z listy uczestników osób, które bez uprzedzenia lub wielokrotnie nie pojawią się na zajęciach, bez prawa do uczestniczenia w jakichkolwiek innych bezpłatnych zajęciach w przyszłości.


Polskie patenty żeglarskie - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, D.U. poz 460

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Żeglarz
Jachtowy

Ukończone 14 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać dowód tożsamości a korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców.

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy
Sternik
Morski

(do 2012
Sternik
Jachtowy)

Ukończone 18 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać
dowód tożsamości i opinie z rejsów (przed egzaminem jest wymagany staż morski 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach). Korzystający ze zniżek muszą okazać na egzaminie ważną legitymację szkolną lub studencką, .

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m
po wodach morskich.  

Kapitan Jachtowy Patent Jachtowego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin żeglugi w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m oraz co najmniej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na jachcie o długości powyżej 20m. Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent (tzn wystawiony do końca 2012 roku) aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ o wystawienie nowego patentu.

 

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy