JACHTOWY STERNIK MORSKI - MANEWRÓWKA

SZKOLENIE PRAKTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE STAŻ MORSKI
POŁĄCZONE Z ĆWICZENIAMI NAWIGACJI

  Szkolenie praktyczne na drugi żeglarski morski stopień Jachtowego Sternika Morskiego
przeznaczone jest dla osób, które posiadają już patent Żeglarza Jachtowego i przeszły wcześniej pełne szkolenie teoretyczne (wykłady oraz ćwiczenia z nawigacji) na JSM oraz ewentualnie też egzamin teoretyczny w AN na patent JSM.

Warunkiem podejścia do egzaminu na JSM jest ukończone 18 lat i 200 godzin stażu morskiego.
 

Manewrówki na JSM 2020 Gdańsk lub Zalew Wiślany
nr
kursu
termin i miejsce kursu
dni
data i miejsce
egzaminu
cena
szkolenia 
 
jacht
KWŻ

uwagi
SP1 21-25.05.2020
czwartek - poniedziałek
Gdańsk - Górki Zachodnie
5
25.05.2020
Górki Zachodnie

Aspera
Bonito
10
SP2 01-04.06.2020
poniedziałek - czwartek
Gdańsk - Górki Zachodnie
4
04.06.2020
Górki Zachodnie

Aspera x
SP3 11-14.06.2020
czwartek - poniedziałek
Gdańsk - Górki Zachodnie
4
14.06.2020
Górki Zachodnie

Bonito
x
SP4 18-21.06.2020
czwartek - niedziela
Gdańsk - Górki Zachodnie
4
niedziela
21.06.2020
Górki Zachodnie

Aspera 6
SP5  25-28.06.2020
czwartek - niedziela
Gdańsk - Górki Zachodnie
4
niedziela
28.06.2020
Górki Zachodnie
 
Aspera 3
SP6 09 - 12 lipca 2020
środa - niedziela
4
niedziela
12.07.2020

Bonito
x
SP7 22 - 26 lipca 2020
środa - niedziela
5 niedziela
26.07.2020
870zł Aspera  
SP8 5 - 9 sierpnia 2020
środa - niedziela
5 niedziela
09.08.2020
920zł Bonito  
SP9 19 - 23 sierpnia 2020
środa - niedziela
5 niedziela
23.08.2020
970zł Aspera  
SP10 2 - 6 września 2020
środa - niedziela
5 niedziela
06.09.2020
970zł Aspera  
SP11 16 - 20 września 2020
środa - niedziela
5 niedziela
20.09.2020
970zł Aspera  
SP12 14 - 18 października 2020
środa - niedziela
4 niedziela
18.10.2020
890zł Aspera  

 Opłaty dodatkowe: za egzamin 350 zł + za patent 50 zł (młodzież ucząca do 26 lat: 175+25 zł).
Dopłata za ewentualny certyfikat ISSA dodatkowo 350 zł (nie ma zniżek)
Za opcjonalne szkolenie na radiooperatora SRC w ostatnim dniu kursu 330 zł

Szkolenie odbywaja się na wodach morskich Zatoki Gdańskiej lub Zalewu Wiślanego. Manewrówka odbywa się w różnych portach, zależnie od kierunku wiatru i zafalowania - najczęśiej w Górkach Zachodnich, Tolkmicku, Fromborku i Krynicy Morskiej tak by się zapoznać z różnymi portami.
Uczestnicy dojeżdzają we własnym zakresie i nocują na jachcie. Zapecze sanitarne w marinach. Egzamin kończący kurs jest zawsze ostatniego dnia kursu. Chętni mogą oddzielnie wczesniej zdawać egzamin teoretyczny a po jego zaliczeniu zdawać po manewrówce tylko egzamin praktyczny.

WIEK: od 18 lat bez ograniczeń, dominują studenci i dorośli

STAŻ:  kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które mają wypływany cały wymagany staż 200 godzin w minimum 2 rejsach pełnomorskich, lub przynajmnjie 170 godzin stażu z innego rejsu, jak i dla osób, które jeszcze nie mają stażu i planują go wypływać po kursie, a do egzaminu podejść w późniejszym terminie.

UBEZPIECZENIE: NW uczestników kursu, OC, Casco i NW jachtów

CO ZABRAĆ: sztormiak dwuczęściowy, śpiwór, sweter, trampki lub tenisówki, czapki ciepłą i przeciwsłoneczną, kalosze, krem z filtrem, rękawiczki żeglarskie. Na kurs manewrowo-stazowy obowiazkowy paszport.

Na powyższych kursach przekazywana jest wiedza morska dla osób z podstawowym doświadczeniem śródlądowym (mającym patent Żeglarza Jachtowego). Osoby chcące uzyskać uprawnienia morskie, a nie mające stopnia Żeglarza, muszą wcześniej przejść 6-8 dniowe śródlądowe szkolenie uzupełniające na Zalewie Zegrzyńskim (Zegrze Pd.) lub w Gdańsku (Wisła Śmiała)


POLECANE PODRĘCZNIKI
do nabycia w sklepach żeglarskich, księgarniach i w internecie

 
     na Żegarza Jachtowego i JSM - 85 zł                               na Jachtowego Sternika Morskiego - 80 zł

POLECAMY TEŻ NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE DLA JSM, MSM i KJ:
Jachtowa żegluga przybrzeżna W.R. Dąbrowski
AW 2004
nakład
wyczerpany
 Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej W.Rymarz
TRADEMAR
2015
73 zł
(brak w AN)
Międzynarodowe Przepisy o Zapabieganiu Zderzeniom na Morzu -poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków
B.Sobiło
KYMA
2015
nakład
wyczerpany

.

Polskie patenty żeglarskie - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U. poz 460

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Żeglarz
Jachtowy

Ukończone 14 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać dowód tożsamości, korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców.

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy
Sternik
Morski

(do 2012
Sternik
Jachtowy)

Ukończone 18 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać
dowód tożsamości i opinie z rejsów (przed egzaminem jest wymagany staż morski 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach). Korzystający ze zniżek muszą okazać na egzaminie ważną legitymację szkolną lub studencką, .

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m
po wodach morskich.  

Kapitan Jachtowy Patent Jachtowego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin żeglugi w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m oraz co najmniej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na jachcie o długości powyżej 20m. Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent (tzn wystawiony do końca 2012 roku) aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ o wystawienie nowego patentu.

 


RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg