KURS dla skipperów / kapitanów

Weekendowy teoretyczny doskonalący morską wiedzę żeglarską

Do 2005 roku egzaminy na Jachtowego Sternika Morskiego i Kapitana Jachtowego zdawało się przed Centralną Komisją Egzaminacyjną PZŻ. Wymagania były wysokie, więc przechodzili przez to sito nieliczni, ale patent ten potwierdzał wysoki poziom umiejętności ówczesnych "morsów" i "kojotów". Academia Nautica należała wówczas do nielicznych ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia teoretyczne i manewrowe na te stopnie.

Po zmianie polskich przepisów państwowych patent KJ (oraz w latach 2006-2012 patent JSM) można otrzymać wyłącznie na podstawie posiadanego stażu, bez egzaminu. Dzięki temu ilość posiadaczy tych patentów szybko wzrosła, ale niestety widać, że poziom umiejętności posiadaczy współczesnych polskich uprawnień często znacznie odstaje od ich poprzedników.
Można też uzyskać za pośrednictwem polskich firm zagraniczne dokumenty, np certyfikaty RYA lub chorwackie uprawnienia Voditelj Brodice, ale nie dają one Polakom uprawnień do prowadzenia jachtów w wielu krajach w tym w Polsce i pod polską banderą.

Aby umożliwić posiadaczom patentów Sternika Jachtowego, JSM, KJ, Voditelja Brodice, RYA i ISSA doszkolenie się, Academia Nautica od wielu lat prowadzi kursy manewrowania na dużych jachtach i zimowe kursy teoretyczne doskonalące wiedzę morską. Kursy te nie tylko podnoszą poziom posiadanych umiejętności, ale przygotowują do egzaminów na certyfikaty PZŻ, ISSA, VB i RYA. Na zakończenie kursów uczestnicy mają możliwość nieodpłatnego zdawania egzaminu sprawdzającego i otrzymania od AN certyfikatu kompetencji. 

Zajęcia kursu odbywać się będą w soboty i niedziele od 9  do 31 marca 2019 w godzinach od 09.00 do 18.00 w Warszawie ul. Lindleya 16 lok 317 na IIIp (500 m od Dworca Centralnego)

Organizacja kursu kapitańskiego Warszawa 2019
zajęcia w Centrum przy ul. Lindleya 16 lok 317 w godzinach 09.00-18.00 
lp data dzień temat  wykładowca
1 9
marca
sobota Przepisy I (dokumenty jachtu i załogi, uprawnienia) Witold Chocholak
2 Przepisy II (MPDM, kapitan)  Waldemar Rzeźnicki
3 10 marca
niedziela Meteorologia, komunikaty pogodowe Maciej Mickiewicz
4 16 marca
sobota Sygnalizacja i łączność morska Małgorzata Czarnomska
5 17 marca
niedziela  Ratownictwo morskie
3 23 marca
sobota Wiadomości o jachtach (budowa) Waldemar
Rzeźnicki
4 Jachtowe napędy stacjonarne
8 24 marca
niedziela Teoria żeglowania Waldemar Rzeźnicki
9 Locja morska, pomoce nawigacyjne Wiktor Cichocki
10
30 marca
sobota Nawigacja - wykład, praca na mapie Bogdan Sobiło
11 31 marca
niedziela Nawigacja - zadania na pływach
12 kwiecień
sobota lub niedziela
Egzamin dla chętnych
WR, MC

W trakcie przerwy obiadowej można niedrogo i smacznie zjeść obiad w okolicznych barach.
Osobom przyjeżdżającym spoza Warszawy możemy pomóc w rezerwacji taniego noclegu w
sąsiadującym z nami hotelach i organizacji dojazdu na zajęcia.

Wiek i kwalifikacje uczestników: bez ograniczeń.

Cena całego kursu: 570 zł, ulgowa 520 zł
Instruktorzy i egzaminatorzy AN bezpłatnie,
absolwenci kursów instruktorskich AN mogą odpracować.
Cena za 1 wybrany dzień szkolenia  220 zł.
Dobrowolny egzamin końcowy i wystawienie certyfikatu są bezpłatne.


Cena obejmuje wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, kopie map do ćwiczeń,

udostępnienie przyrządów nawigacyjnych, dostęp do WiFi, ciepłe i zimne napoje.
Cena nie obejmuje wyżywienia, dojazdu, noclegów i oryginalnych map (do nabycia).

.
POLECANE PODRĘCZNIKI do nabycia w sklepach żeglarskich, księgarniach i na wykładach

 
     na Żegarza Jachtowego i JSM - 85 zł                               na Jachtowego Sternika Morskiego - 80 zł

POLECAMY TEŻ NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE DLA JSM, MSM i KJ:
Jachtowa żegluga przybrzeżna W.R. Dąbrowski
AW 2004
nakład
wyczerpany
 Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej W.Rymarz
TRADEMAR
2015
73 zł
(brak w AN)
Międzynarodowe Przepisy o Zapabieganiu Zderzeniom na Morzu -poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków
 
B.Sobiło
KYMA
2015
32 zł
(AN).


  
RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy