x Warsztaty nawigacyjne

Wszystkich żeglarzy pragnących zgłębić arkana nawigacji, zwłaszcza na wodach pływowych, zapraszamy na weekendowe warsztaty w Warszawie przeznaczone dla osób, które odbyły juz kurs na stopień Sternika Jachtowego lub Starszego Sternika Motorowodnego lub posiadają podstawową wiedzę nawigacyjną i znajomość zasad pracy na mapie. Szkolenie ma na celu nauczenie umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej i osiągnięcia biegłości nawigacyjnej. Służyć temu będzie rozwiązywanie zadań na mapie oraz posługiwanie się pomocami nawigacyjnymi i  tablicami pływów. Każdy z uczestników warsztatów będzie pracował z własnym zestawem pomocy nawigacyjnych. Zadania dla uczestników warsztatów zostały opracowane zgodnie z dotychczasowymi wymogami na stopień jachtowego sternika morskiego

Zajęcia obejmować będą: zasady pracy na mapie, nawigację zliczeniową, nawigację terestryczną i pilotową, żeglugę na prądzie i określanie czasu występowania żądanego poziomu wody (pływy).

 
Liczba uczestników jest ograniczona rozmiarami sali - grupa może liczyć do 12 osób.
 

Terminy najbliższych warsztatów nawigacyjnych
nr
kursu
termin kursu
w godzinach 10.00-18.00
miejsce kursu
cena
kursu
uwagi
nw3 25 - 26 maja 2013
Zegrze Pd. ul. Warszawska 49
270 zł
nw4
 29 - 30 czerwca 2013  Warszawa, ul. Krzywickiego 34 
270 zł


Cena obejmuje wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, kopie map do ćwiczeń, udostępnienie przyrządów nawigacyjnych, dostęp do internetu, ciepłe i zimne napoje.
Cena nie obejmuje wyżywienia, dojazdu i noclegów i oryginalnych map (które można nabyć).

Osobom przyjeżdzającym spoza Warszawy możemy pomóc w rezerwacji noclegu w sąsiadującym z nami hotelu i dojeździe na zajęcia. W okolicy można też niedrogo i zjeść obiad w barach.

  

Istnieje możliwość zorganizowania na zamówienie warsztatów nawigacyjnych w innych terminach w dowolnej miejscowości, pod warunkiem zebrania minimum sześciu osób.

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy