Jachtowy Sternik Morski - ćwiczenia

nawigacja terestryczna, praca na mapie, zadania na pływach

Na pełne szkolenie na żeglarski patent Jachtowego Sternika Morskiego składa się ok 20 godzin wykładów, ok 10 godzin ćwiczeń z nawigacji i ok 40-50 godzin manewrówki czyli zajęć praktycznych na wodzie. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest też 200h stażu morskiego.
W trakcie naszych manewrówek można wziąc też udział w szkoleniu z teorii w przerwach pływań.

Osobom, które ukończyły pierwszą część szkolenia teoretycznego - cykl 8 nieodpłatnych wykładów w Warszawie, proponujemy kontynuację nauki - udział w ćwiczeniach z nawigacji (praca na mapie i pływy) w mniejszej grupie do 10 osób
(1 osoba na duży stolik i mapę)
w weekend lub 4 popołudnia w dni powszednie.

 

Jachtowy Sternik Morski - ćwiczenia z nawigacji 2024
nr   termin
dni
dni
tygodnia
godziny zajęć miejsce
instruktor
cena
normalna
ulgowa
instruktor
uwagi
NC3
2 - 3 marca
2
sobota i niedziela 09.00-17.00 Warszawa 520 zł
470 zł 

NC5
14 - 23 maja
4
wtorki i czwartki 18.00-21.00 Warszawa 520 zł
470 zł

NC10 8 - 17 października
4 wtorki i czwartki 18.00-21.00 Warszawa 520 zł
470 zł
 
NC11 16 - 17 listopada
2 sobota i niedziela 09.00-17.00 Warszawa 520 zł
470 zł
 


Ćwiczenia odbywają się w Warszawie przy ul. Lindleya 16, III piętro, lokal 318

Liczba osób na ćwiczeniach jest ograniczona ilością stanowisk i zasadami bezpieczeństwa sanitarnego - może uczestniczyć w nich maksymalnie do 10 osób. Aby zarezerwować miejsce na szkoleniu należy wysłać do biura AN wypełnione zgłoszenie i dokonać wpłaty zadatku

PODSTAWY NAWIGACJI, CZYLI JAK BEZPIECZNIE DOTRZEĆ DO PORTU BEZ PRĄDU I NIE OGLĄDAJĄC SIĘ NA SATELITY

 Wielu współczesnych żeglarzy morskich nigdy nie korzystało z mapy papierowej, i nawet nie zastanawia się, co by było, gdyby nagle elektronika jachtowa przestała działać. Co zatem zrobisz, jeżeli:

• na jachcie nastąpi kompletny black out?

• przestanie działać plotter?

• okaże się, że znalazłeś się na akwenie, dla którego nie masz mapy elektronicznej?

• Wuj Sam w ramach kolejnej “misji pokojowej” wyłączy sygnał GPS dla użytkowników cywilnych?

Program szkolenia Podstawy nawigacji obejmuje:

• Mapa mapie nierówna, czyli kto i dla kogo wydaje mapy morskie

• Nie tylko poeci (martwi) byli wielcy, czyli o przewagach Merkatora

• Im więcej Ciebie, tym mniej, czyli o skomplikowanej relacji Licznik/Mianownik (skala mapy)

• Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? - zdejmowanie i nanoszenie pozycji na mapie

• Jak odróżnić “dewianta” od “dewiatora”, czyli dlaczego kapitan może zrewidować sternika?

• Biegun magnetyczny i biegun rzeczywisty, czyli dwubiegunowość zawsze jest problemem (nie tylko psychiatrów i ich pacjentów)

• Znaki, skróty i symbole, czyli jak czytać mapę?

• Prawda czasu, prawda ekranu, czyli rzeczywistość “rzeczywista”, a rzeczywistość “zmyślona”

• Nawigacja zliczeniowa i pozycja rzeczywista, czyli “kreatywna księgowość” nie tylko dla księgowych

• Kursy i namiary, czyli jak się namierzyć na właściwy punkt, by trafić do celu

• Jako stoi w Piśmie, czyli Dekalog nawigatoraPOLECAMY TEŻ NASTĘPUJĄCE PUBLIKACJE DLA JSM, MSM i KJ:
Jachtowa żegluga przybrzeżna W.R. Dąbrowski
AW 2004
nakład
wyczerpany
 Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej W.Rymarz
TRADEMAR
2015
73 zł
(brak w AN)
 Międzynarodowe Przepisy o Zapabieganiu Zderzeniom na Morzu -poradnik dla żeglarzy i motorowodniaków B.Sobiło
KYMA
2015
nakład
wyczerpany

.
 
Na powyższych kursach przekazywana jest wiedza morska dla osób z podstawowym doświadczeniem śródlądowym (mającym patent Żeglarza Jachtowego). Osoby chcące uzyskać uprawnienia morskie, a nie mające stopnia Żeglarza, muszą wcześniej odbyć kurs na Żeglarza jachtowego lub przejść 5-7 dniowe śródlądowe szkolenie uzupełniające na Zalewie Zegrzyńskim

 

Polskie patenty żeglarskie - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, D.U. poz. 460

PATENT

WYMAGANIA

UPRAWNIENIA

Żeglarz
Jachtowy

Ukończone 14 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać dowód tożsamości, korzystający ze zniżek legitymację szkolną lub studencką, niepełnoletni zgodę rodziców.

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy
Sternik
Morski

(do 2012
Sternik
Jachtowy)

Ukończone 18 lat i zdany egzamin.
Na egzaminie trzeba okazać
dowód tożsamości i opinie z rejsów (przed egzaminem jest wymagany staż morski 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach). Korzystający ze zniżek muszą okazać na egzaminie ważną legitymację szkolną lub studencką, .

prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m
po wodach morskich.  

Kapitan Jachtowy Patent Jachtowego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin żeglugi w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m oraz co najmniej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na jachcie o długości powyżej 20m. Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich

Powyższy zakres uprawnień dotyczy osób, które mają patenty wydane od 2013 roku. Osoby mające "stary" patent (tzn wystawiony do końca 2012 roku) aby uzyskać "nowe" uprawnienia, powinny wystąpić do PZŻ o wystawienie nowego patentu.


RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 8 dni, 200 zł od 9 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 8 dni, 300 zł od 9 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy

Jeżeli ktoś chce na bieżąco otrzymywać nasz newsletter z informacjami o wolnych miejscach na prywatnych rejsach prowadzonych przez zaprzyjaźnionych kapitanów, nowościami oraz ofertami First i Last Minute, to może zostawić nam w tym celu swój e-mail lub wpisać się na listę naszych sympatyków na Facebooku.

PODSTAWY NAWIGACJI, CZYLI JAK BEZPIECZNIE DOTRZEĆ DO PORTU BEZ PRĄDU I NIE OGLĄDAJĄC SIĘ NA SATELITY

 Wielu współczesnych żeglarzy morskich nigdy nie korzystało z mapy papierowej, i nawet nie zastanawia się, co by było, gdyby nagle elektronika jachtowa przestała działać. Co zatem zrobisz, jeżeli:

• na jachcie nastąpi kompletny black out?

• przestanie działać plotter?

• okaże się, że znalazłeś się na akwenie, dla którego nie masz mapy elektronicznej?

• Wuj Sam w ramach kolejnej “misji pokojowej” wyłączy sygnał GPS dla użytkowników cywilnych?

Program szkolenia Podstawy nawigacji obejmuje:

• Mapa mapie nierówna, czyli kto i dla kogo wydaje mapy morskie

• Nie tylko poeci (martwi) byli wielcy, czyli o przewagach Merkatora

• Im więcej Ciebie, tym mniej, czyli o skomplikowanej relacji Licznik/Mianownik (skala mapy)

• Tylko gdzie to jest, no gdzie to jest? - zdejmowanie i nanoszenie pozycji na mapie

• Jak odróżnić “dewianta” od “dewiatora”, czyli dlaczego kapitan może zrewidować sternika?

• Biegun magnetyczny i biegun rzeczywisty, czyli dwubiegunowość zawsze jest problemem (nie tylko psychiatrów i ich pacjentów)

• Znaki, skróty i symbole, czyli jak czytać mapę?

• Prawda czasu, prawda ekranu, czyli rzeczywistość “rzeczywista”, a rzeczywistość “zmyślona”

• Nawigacja zliczeniowa i pozycja rzeczywista, czyli “kreatywna księgowość” nie tylko dla księgowych

• Kursy i namiary, czyli jak się namierzyć na właściwy punkt, by trafić do celu

• Jako stoi w Piśmie, czyli Dekalog nawigatora