MANEWRÓWKA - DUŻE JACHTY NA SILNIKU

kursy podnoszące kwalifikacje i przygotowujące do
samodzielnego prowadzenia dużych jachtów morskich:


Dla osób, które chciały by odtworzyć swoje dawne umiejętności z kursu, lub przed samodzielnym czarterem nauczyć się samodzielnie prowadzić duże jachty morskie i manewrować nimi organizujemy kursy manewrowe na silniku.
 

MANEWRÓWKA NA SILNIKU

Kurs trwa 2 dni. W niektórych terminach można przyjechać już w piątek wieczorem. W sobotę od 09.00 rano jest wykład z teorii manewrowania i żeglowania, po czym odbywa się manewrówka na silniku na ok 11-13 metrowym kabinowym jachcie balastowym. Pływania z godzinną przerwą obiadową. Noclegi nieodpłatne na jachcie (trzeba mieć śpiwór). Wyżywienie we własnym zakresie - sugerujemy w barze ośrodka AZS Galion za ok 60 zł dziennie (stawka dla kursantów AN).

 
Terminy najbliższych manewrówek:
Bavaria 44
 

ds1
JS   21 - 22 marca 2020
ds2.  WR  4 - 5 kwietnia 2020
ds3
JS   18 - 19 kwietnia 2020


ds4
.  BS  30 - 31 maja 2020

majowa cena startowa 670


ds5.  JS   26 - 27 września 2020
ds6.         3 - 4 października 2020

cena kursu 770
zł, ulgowa 720 zł
 

 

 

 

RABATY DO UZYSKANIA NA IMPREZACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ AN
RABAT
UPRAWNIENI I WARUNKI UZYSKANIA OD 01.04.2012 ZNIŻKA IMPREZY
L Last
Minute
Osoby, które zarezerwowały miejsce na imprezie w okresie gdy jest ona oferowana w trybie Last Minute na warunkach zgodnych z aktualną ofertą.
wg.oferty wszystkie
F First
Minutes
Osoby, które zarezerwują miejsce i wpłacą zaliczkę w trakcie trwania oferty First Minutes po 1% za każdy pełny miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.
5-10%
W Wczesna pełna
wpłata
Osoby, które rezerwując miejsce na imprezie dokonają wcześniej pełnej wpłaty za imprezę; wynosi po 1% za każdy pełny miesiąc (od 3 miesięcy) przed normalnym terminem uiszczenia pełnej wpłaty za daną imprezę. 3-10%
G Grupowy Osoby rezerwujące grupowo miejsca na danej imprezie; wynosi dla wszystkich po 2% za 2 osoby i po 1% za każdą kolejną osobę w grupie. 2-10%
K Kilka
imprez
Osoby rezerwujące jednocześnie miejsce dla siebie na kilku imprezach po 1% za każdą zarezerwowaną imprezę lub po 2% za kolejny rejs. 1-5%
S Stały
klient
Osoby, które ukończyły już wcześniej imprezy (bez czarterów) nabyte w AN lub zorganizowane przez AN; wynosi po 2% za każdą odbytą imprezę 2-7%
R Rodzinny Osoby, których bliscy (rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dzieci) ukończyli już wcześniej imprezy (bez czarterów) zorganizowane przez AN lub nabyte w AN i wynosi po 1% za każdą odbytą przez bliską osobę imprezę. 1-5%
E
EURO 26 Posiadacze międzynarodowych legitymacji młodzieżowych Euro 26
10%,
karty nie sumują się

I ISIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji studenckich ISIC
T
ITIC Posiadacze międzynarodowych legitymacji nauczycielskich ITIC
J Sternik Jachtowy Posiadacze patentu żeglarskiego Sternika Jachtowego PZŻ.
Obniżka ceny podstawowej - 100 zł za rejs do 9 dni, 200 zł od 10 dni.
od 100 zł do 200 zł rejsy
morskie
M Sternik Morski Posiadacze patentu żeglarskiego Jachtowego Sternika Morskiego PZŻ. Obniżka ceny podstawowej - 150 zł za rejs do 9 dni, 300 zł od 10 dni. od 150 zł do 300 zł
U Cena Ulgowa Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat (bez rabatów E,I,T). Możliwe też 50% zniżki w opłatach za egzaminy i patenty żeglarskie PZŻ oraz motorowodne. wg.oferty kursy